(zespół) Ass.Poo-Cerastietum cerastoidis (Söyr. 1954) Oberd. 1957

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Poo-Cerastietum cerastoidis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Poo-Cerastietum cerastoidis

Cerastium cerastoides (rogownica trójszyjkowa)[dominant]
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Poo-Cerastietum cerastoidis

Poa alpina (wiechlina alpejska)
Poa supina (wiechlina niska)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Poo-Cerastietum cerastoidis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion herbaceae — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia herbaceae

Salix herbacea (wierzba zielna)
Sibbaldia procumbens (sybaldia rozesłana)
Gnaphalium supinum (szarota drobna)
Leucanthemopsis alpina ssp. tatrae (złocieniec alpejski tatrzański)
Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
Moerckia blyttii ([wątrobowiec])
Anthelia juratzkana ([wątrobowiec])
Polytrichum sexangulare ([mech])
Dicranum falcatum ([mech])
Dicranum starkei ([mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea herbaceae

Cerastium cerastoides (rogownica trójszyjkowa)
Sagina saginoides (karmnik skalny)
Alchemilla fissa (przywrotnik rozcięty)
Sedum alpestre (rozchodnik alpejski)
Veronica alpina (przetacznik alpejski)
Pleuroclada albescens ([wątrobowiec])
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.04.11 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Poo-Cerastietum_cerastoidis.htm">Poo-Cerastietum cerastoidis - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>