(związek) All.Nardion Br.-Bl. 1926 em. Oberd. 1959

górskie murawy bliźniczkowe
Eu-Nardion Br.-Bl. 1926 em. Oberd. 1959

bogate florystycznie płaty odpowiadają priorytetowemu siedlisku „górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (6230)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Nardion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Nardion

Geum montanum (kuklik górski)[?]
Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna)
Campanula barbata (dzwonek brodaty)
Gnaphalium norvegicum (szarota norweska)
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Luzula sudetica (kosmatka sudecka)
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)
 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Nardion

Pulsatilla alba (sasanka alpejska)
Potentilla aurea (pięciornik złoty)
Gentiana punctata (goryczka kropkowana)
Homogyne alpina (podbiałek alpejski)
Crepis conyzifolia (pępawa wielkokwiatowa)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Nardion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Nardetalia (acidofilne, niskie murawy bliźniczkowe)

Hypericum montanum (dziurawiec skąpolistny)[f.]
Polygala oxyptera (krzyżownica ostroskrzydełkowa)
Polygala vulgaris (krzyżownica zwyczajna)
Thesium pyrenaicum (leniec łąkowy)
Gentianella campestris (goryczuszka polna)
Arnica montana (arnika górska)
Hieracium lactucella (jastrzębiec gronkowy)
Coeloglossum viride (ozorka zielona)
Nardus stricta (bliźniczka psia trawka)
Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)

Viola canina (fiołek psi)[ssp.]
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)[regionalnie]
Cuscuta epithymum (kanianka macierzankowa)
Veronica officinalis (przetacznik leśny)
Antennaria dioica (ukwap dwupienny)
Hieracium pilosella (jastrzębiec kosmaczek)[ssp.]
Luzula campestris (kosmatka polna)[var.]
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)[var.]
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna)
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.04.11 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Nardion.htm">Nardion (górskie murawy bliźniczkowe) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>