(zespół) Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis Libb. 1940

zespół kocanki i jasieńca piaskowego
Helichryso-Jasionetum litoralis
19.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis

Viola tricolor (fiołek trójbarwny)[ssp. curtisii]
Jasione montana (jasieniec piaskowy)[var. litoralis]
Artemisia campestris (bylica polna)[ssp. sericea]
Hieracium umbellatum var. dunense (jastrzębiec baldaszkowaty odmiana wydmowa)[optimum]
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis

Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski)
Linaria odora (lnica wonna)
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Koelerion albescentis (murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych)

Viola tricolor (fiołek trójbarwny)[ssp. curtisii]
Lotus corniculatus (komonica zwyczajna)[var. crassifolius]
Anthyllis vulneraria ssp. maritima (przelot pospolity nadmorski)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)[var. velutinus]
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)[ssp. maritimum]
Galium verum (przytulia właściwa)[f. litorale]
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)[f.]
Jasione montana (jasieniec piaskowy)[var. litoralis]
Artemisia campestris (bylica polna)[ssp. sericea]
Hieracium umbellatum (jastrzębiec baldaszkowaty)[var.]
Carex arenaria (turzyca piaskowa)[optimum]
Festuca villosa (kostrzewa kosmata)
Tortula ruraliformis ([mech])
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Corynephoretalia canescentis (psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)

Cerastium semidecandrum (rogownica pięciopręcikowa)
Scleranthus perennis (czerwiec trwały)
Rumex acetosella (szczaw polny)[incl. ssp. tenuifolia]
Potentilla collina agg. (pięciornik pagórkowy agg.)[fo.]
Sedum acre (rozchodnik ostry)
Sedum sexangulare (rozchodnik sześciorzędowy)[?]
Trifolium campestre (koniczyna różnoogonkowa)
Trifolium arvense (koniczyna polna)
Myosotis ramosissima (niezapominajka pagórkowa)
Veronica dillenii (przetacznik Dillena)
Thymus serpyllum (macierzanka piaskowa)
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Helichrysum arenarium (kocanki piaskowe)
Filago minima (nicennica drobna)
Carex ligerica (turzyca loarska)[?]
Agrostis vinealis (mietlica piaskowa)
Corynephorus canescens (szczotlicha siwa)
Festuca ovina agg. (kostrzewa owcza (agg.))[fo.]
Cladonia foliacea ([porost])
Cladonia furcata ([porost])[var. palamaea]
Polytrichum piliferum (płonnik włosisty [mech])
Ceratodon purpureus (zęboróg czerwonawy [mech])
Cladonia subulata (chrobotek rogokształtny)
Niphotrichum canescens (szroniak siwy [mech])
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Helichryso-Jasionetum_litoralis.htm"> Helichryso-Jasionetum litoralis (zespół kocanki i jasieńca piaskowego) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>