(związek) All.Ericion tetralicis Schwick. 1933

odpowiada siedlisku „wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (4010)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Ericion tetralicis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Ericion tetralicis — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Ericion tetralicis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Sphagno-Ericetalia

Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
Narthecium ossifragum (łomka zachodnia)
Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)[ssp. germanicum]
Gymnocolea inflata ([wątrobowiec])
Odontoschizma sphagni ([mech])
Sphagnum compactum ([mech])
Sphagnum molle ([mech])
Sphagnum papillosum (torfowiec brodawkowaty [mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Oxycocco-Sphagnetea (zbiorowiska krzewinkowo-torfowcowe torfowisk wysokich i mokrych wrzosowisk)

Drosera rotundifolia (rosiczka okrągłolistna)
Kurzia pauciflora ([wątrobowiec])
Calypogeia azurea ([wątrobowiec])
Sphagnum capillaceum ([mech])
Sphagnum russowii ([mech])
Aulacomnium palustre (mochwian (próchniczek) błotny [mech])

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Ericion tetralicis

  Ass.Ericetum tetralicis
  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.04.11 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Ericion_tetralicis.htm">Ericion tetralicis - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>