(zespół) Ass.Epilobio-Geranietum robertiani Lohm. in Oberd. et all. 1967 ex Görs et Müller 1969

Epilobio-Geranietum robertiani
05.06.2005 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Epilobio-Geranietum robertiani

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Epilobio-Geranietum robertiani

Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Epilobium montanum (wierzbownica górska)
ChAll. mają tu optimum  

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Epilobio-Geranietum robertiani

Moehringia trinervia (możylinek trójnerwowy)
Mycelis muralis (sałatnik leśny)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Epilobio-Geranietum robertiani

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alliarion (cienoznośne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk żyznych i wilgotnych)

Stellaria neglecta (gwiazdnica zaniedbana)
Cardamine impatiens (rzeżucha niecierpkowa)
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Lapsana communis (łoczyga pospolita)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glechometalia hederaceae (nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych)

Chelidonium majus (glistnik jaskółcze ziele)
Viola odorata (fiołek wonny)
Alliaria petiolata (czosnaczek pospolity)
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Anthriscus sylvestris (trybula leśna)
Glechoma hederacea (bluszczyk kurdybanek)
Elymus caninus (perz psi)
 

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea — słabe, przenoszące

Fallopia dumetorum (rdest zaroślowy)
Sisymbrium strictissimum (stulisz sztywny)
Rubus caesius (jeżyna popielica)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Galium aparine (przytulia czepna)
Carduus crispus (oset kędzierzawy)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
Melilotus altissima (nostrzyk wyniosły)
Dipsacus sylvestris (szczeć pospolita)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Carduus crispus (oset kędzierzawy)
Cirsium arvense (ostrożeń polny)
+ przechodzące z niższych jednostek  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Epilobio-Geranietum_robertiani.htm"> Epilobio-Geranietum robertiani - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>