(zespół) Ass.Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926

wysokogórskie borówczyska bażynowe

odpowiada siedlisku „wysokogórskie borówczyska bażynowe ... (4060)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Empetro-Vaccinietum
02.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Empetro-Vaccinietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Empetro-Vaccinietum — ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Empetro-Vaccinietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Loiseleurio-Vaccinion

Vaccinium gaultherioides (borówka halna)
Empetrum hermaphroditum (bażyna obupłciowa)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
Dicranum polysetum (widłoząb kędzierzawy [mech])
Dicranum fuscescens (widłoząb ciemny [mech])
Cladonia rangiferina (chrobotek reniferowy [porost])
Cladonia arbuscula (chrobotek leśny [porost])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

Pyrola minor (gruszyczka mniejsza)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Vaccinium vitis-idaea (borówka brusznica)
Vaccinium myrtillus (borówka czarna)
Vaccinium uliginosum (borówka bagienna)
Trientalis europaea (siódmaczek leśny)
Melampyrum pratense (pszeniec zwyczajny)
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy [mech])
Hylocomium splendens (gajnik lśniący [mech])
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Ptilium crista-castrensis (piórosz pierzasty (grzebieniasty) [mech])
Peltigera aphthosa (pawężnica brodawkowata [porost])
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.04.11 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Empetro-Vaccinietum.htm">Empetro-Vaccinietum (wysokogórskie borówczyska bażynowe) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>