(związek) All.Cystopteridion (Nordh. 1936) J.L.Rich. 1972

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Cystopteridion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cystopteridion

Moehringia muscosa (możylinek mchowaty)
Asplenium viride (zanokcica zielona)
Cystopteris alpina (paprotnica królewska)
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Cystopteridion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potentilletalia caulescentis

Androsace lactea (naradka mlecznobiała)
Asplenium ruta-muraria (zanokcica murowa)
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asplenietea rupestria

Saxifraga sponhemica (skalnica zwodnicza)
Valeriana tripteris (kozłek trójlistkowy)
Veronica fruticans (przetacznik krzewinkowy)
Ceterach officinarum (śledzionka skalna)
Asplenium trichomanes (zanokcica skalna)
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna)[f.]

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Cystopteridion

  Ass.Asplenio viridis-Cystopteridetum
  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Cystopteridion.htm"> Cystopteridion - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>