(zespół) Ass.Cryptogrammetum crispae Jenny-Lips 1930

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Cryptogrammetum crispae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Cryptogrammetum crispae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Androsacion alpinae — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Androsacetalia alpinae

Ranunculus glacialis (jaskier lodnikowy)
Ranunculus pygmaeus (jaskier karłowaty)
Cerastium uniflorum (rogownica jednokwiatowa)
Oxyria digyna (szczawiór alpejski)
Cardamine resedifolia (rzeżucha rezedolistna)
Geum reptans (kuklik rozesłany)
Saxifraga bryoides (skalnica mchowata)
Saxifraga oppositifolia (skalnica naprzeciwlistna)
Poa laxa (wiechlina wiotka)
Cryptogramma crispa (zmienka górska)
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii

Silene vulgaris (lepnica rozdęta)[ssp. prostrata]
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
Linaria alpina
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Galeopsis angustifolia (poziewnik wąskolistny)
Galeopsis ladanum (poziewnik polny)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)[ssp.]
Poa granitica (wiechlina granitowa)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.04.11 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Cryptogrammetum_crispae.htm">Cryptogrammetum crispae - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>