(rząd) O.Corynephoretalia canescentis R.Tx. 1937

psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Corynephoretalia canescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Corynephoretalia canescentis — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Corynephoretalia canescentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)

Cerastium semidecandrum (rogownica pięciopręcikowa)
Scleranthus perennis (czerwiec trwały)
Rumex acetosella (szczaw polny)[incl. ssp. tenuifolia]
Potentilla collina agg. (pięciornik pagórkowy agg.)[fo.]
Sedum acre (rozchodnik ostry)
Sedum sexangulare (rozchodnik sześciorzędowy)[?]
Trifolium campestre (koniczyna różnoogonkowa)
Trifolium arvense (koniczyna polna)
Myosotis ramosissima (niezapominajka pagórkowa)
Veronica dillenii (przetacznik Dillena)
Thymus serpyllum (macierzanka piaskowa)
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Helichrysum arenarium (kocanki piaskowe)
Filago minima (nicennica drobna)
Carex ligerica (turzyca loarska)[?]
Agrostis vinealis (mietlica piaskowa)
Corynephorus canescens (szczotlicha siwa)
Festuca ovina agg. (kostrzewa owcza (agg.))[fo.]
Cladonia foliacea ([porost])
Cladonia furcata ([porost])[var. palamaea]
Polytrichum piliferum (płonnik włosisty [mech])
Ceratodon purpureus (zęboróg czerwonawy [mech])
Cladonia subulata (chrobotek rogokształtny)
Niphotrichum canescens (szroniak siwy [mech])

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Corynephoretalia canescentis

  All.Corynephorion canescentis (śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe)
  
    Ass.Spergulo-Corynephoretum (murawy szczotlichowe)
    
    Ass.Corniculario-Cladonietum mitis
    
    Ass.Polytricho piliferi-Stereocauletum condensati
    
    Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis)
    
  All.Koelerion albescentis (murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych)
  
    Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis (zespół kocanki i jasieńca piaskowego)
    
    Ass.Trifolio-Anthyllidetum maritimae
    
  All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae (napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie)
  
    Ass.Filagini-Vulpietum
    
    Ass.Airetum praecocis (zespół śmiałki wczesnej)
    
    Ass.Airo caryophylleae-Festucetum ovinae
    
    Ass.Sclerantho-Herniarietum glabrae
    
    Ass.Sileno conicae-Cerastietum semidecandri
    
    Ass.Diantho-Armerietum elongate (zespół goździka i zawciągu pospolitego)
    
    Ass.Festuco rubrae-Equisetetum ramosissimi
    
  All.Koelerion glaucae (śródlądowe murawy piaskowe o charakterze kontynentalnym)
  
    Ass.Corynephoro-Silenetum tataricae
    
    Ass.Sileno otitis-Festucetum (zespół lepnicy i kostrzewy owczej)
    
    Ass.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae (zespół kostrzewy i strzęplicy sinej)
    
    Ass.Koelerio-Astragaletum arenarii
    
    Ass.Festuco-Elymetum arenarii
    
    Ass.Cerastio-Androsacetum septentrionalis
    
    Ass.Kochietum arenariae
    
    Ass.Diantho arenarii-Festucetum polesicae
    
    Ass.Thymo-Potentilletum puberulae
    
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Corynephoretalia_canescentis.htm"> Corynephoretalia canescentis (psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>