(zespół) Ass.Chenopodietum glauco-rubri Lohm. 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Chenopodietum glauco-rubri

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Chenopodietum glauco-rubri — lokalnie ChAll.; dominują »

Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
Chenopodium glaucum (komosa sina)
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
Polygonum lapathifolium agg. (rdest szczawiolistny)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Chenopodietum glauco-rubri

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Chenopodion fluviatilie

Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Chenopodium polyspermum (komosa wielonasienna)[var. acutifolium]
Chenopodium botrys (komosa wonna)
Chenopodium glaucum (komosa sina)
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
Bidens frondosa (uczep amerykański)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Bidentetalia tripartiti — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Bidentetea tripartiti

Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium (rdest szczawiolistny typowy)
Polygonum mite (rdest łagodny)
Rorippa palustris (rzepicha błotna)
Bidens radiata (uczep śląski)
Bidens tripartita (uczep trójlistkowy)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.04.11 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Chenopodietum_glauco-rubri.htm">Chenopodietum glauco-rubri - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>