(zespół) Ass.Arctietum nemorosi R.Tx. 1950

zespół łopianu gajowego

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Arctietum nemorosi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Arctietum nemorosi

Arctium nemorosum (łopian gajowy)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Arctietum nemorosi

Elymus caninus (perz psi)
Bromus benekenii (stokłosa Benekena)
+ przechodzące ruderalne i leśne  

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Arctietum nemorosi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Atropion belladonnae (zbiorowiska ziołorośli porębowych na glebach żyznych)

Hypericum hirsutum (dziurawiec kosmaty)
Verbascum nigrum (dziewanna pospolita)
Bromus benekenii (stokłosa Benekena)
Bromus ramosus (stokłosa gałęzista)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atropetalia (zbiorowiska porębowe) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Epilobietea angustifolii (nirofilne zbiorowiska porębowe)

Rubus idaeus (malina właściwa)
Fragaria vesca (poziomka pospolita)
Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)
Centaurium erythraea (centuria pospolita)
Myosotis sylvatica (niezapominajka leśna)
Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna)
Carex echinata (turzyca gwiazdkowata)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
+ przechodzące Ch. z niższych jednostek  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Arctietum_nemorosi.htm"> Arctietum nemorosi (zespół łopianu gajowego) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>