(związek) All.Arabidion coeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

odpowiada siedlisku „nawapienne murawy wysokogórskie i wyleżyska śnieżne (6170)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Arabidion coeruleae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arabidion coeruleae — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Arabidion coeruleae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Arabidetalia coeruleae

Ranunculus alpestris (jaskier alpejski)
Salix reticulata (wierzba żyłkowana)
Salix retusa (wierzba wykrojona)
Saxifraga androsacea (skalnica naradkowata)
Veronica aphylla (przetacznik różyczkowaty)
Plantago atrata ssp. carpatica (babka górska)
Gnaphalium hoppeanum (szarota Hoppego)
Carex nigra (turzyca pospolita)
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea herbaceae

Cerastium cerastoides (rogownica trójszyjkowa)
Sagina saginoides (karmnik skalny)
Alchemilla fissa (przywrotnik rozcięty)
Sedum alpestre (rozchodnik alpejski)
Veronica alpina (przetacznik alpejski)
Pleuroclada albescens ([wątrobowiec])

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Arabidion coeruleae

  Ass.Saxifragetum wahlenbergii
  
  Ass.Salicetum retuso-reticulatae
  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Arabidion_coeruleae.htm"> Arabidion coeruleae - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>