(zespół) Ass.Angelico-Cirsietum oleracei R.Tx. 1937 em. Oberd. 1967

zespół dzięgiela i ostrożenia warzywnego (łąka rdestowo-ostrożeniowa)
Cirsio-Polygonetum bistortae R.Tx. 1951

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Angelico-Cirsietum oleracei

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Angelico-Cirsietum oleracei

Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
+ regionalnie liczne ChAll.  

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Angelico-Cirsietum oleracei

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calthion palustris (antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki)

Caltha palustris (knieć błotna)
Polygonum bistorta (rdest wężownik)
Lathyrus palustris (groszek błotny)
Trifolium hybridum (koniczyna białoróżowa)[ssp. hybridum]
Myosotis palustris (niezapominajka błotna)
Cirsium canum (ostrożeń siwy)
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
Cirsium rivulare (ostrożeń łąkowy)
Senecio aquaticus (starzec wodny)[ssp. aquaticus]
Crepis paludosa (pępawa błotna)
Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus effusus (sit rozpierzchły)
Juncus conglomeratus (sit skupiony)
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
Scirpus sylvaticus (sitowie leśne)
Bromus racemosus (stokłosa groniasta)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)

Trollius europaeus (pełnik europejski)
Lychnis flos-cuculi (firletka poszarpana)
Sanguisorba officinalis (krwiściąg lekarski)
Lotus uliginosus (komonica błotna)
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
Ostericum palustre (starodub łąkowy)
Galium uliginosum (przytulia bagienna)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)[ssp. angustifolius]
Serratula tinctoria (sierpik barwierski)
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
Achillea ptarmica (krwawnik kichawiec)
Taraxacum palustre (mniszek błotny)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Carex hartmanii (turzyca Hartmana)
Deschampsia caespitosa (śmiałek darniowy)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty [mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea

Ranunculus acris (jaskier ostry)[ssp. acris]
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Vicia cracca (wyka ptasia)
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)[ssp. grandiflorus]
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)[ssp. pratense]
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
Avenula pubescens (owsica omszona)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.))
Poa pratensis (wiechlina łąkowa (agg.))
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.04.11 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Angelico-Cirsietum_oleracei.htm">Angelico-Cirsietum oleracei (zespół dzięgiela i ostrożenia warzywnego) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>