(związek) All.Androsacion vandellii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

odpowiada siedlisku „ściany skalne i urwiska krzemianowe ... (8220)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Androsacion vandellii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Androsacion vandellii — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Androsacion vandellii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Androsacetalia vandellii

Epilobium collinum (wierzbownica wzgórzowa)
Hieracium schmidtii (jastrzębiec blady)
Asplenium adulterinum (zanokcica serpentynowa)
Asplenium onopteris (zanokcica kończysta)
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asplenietea rupestria

Saxifraga sponhemica (skalnica zwodnicza)
Valeriana tripteris (kozłek trójlistkowy)
Veronica fruticans (przetacznik krzewinkowy)
Ceterach officinarum (śledzionka skalna)
Asplenium trichomanes (zanokcica skalna)
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna)[f.]

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Androsacion vandellii

  Ass.Asplenietum septentrionali-adianti-nigri
  
  Ass.Asplenietum cuneifolii
  
  Zb.Asplenium trichomanes-Asplenium septentrionale
  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.04.11 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Androsacion_vandellii.htm">Androsacion vandellii - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>