(zespół) Ass.Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) Krausch 1960

zespół miłka i kłosownicy pierzastej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Adonido-Brachypodietum pinnati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Adonido-Brachypodietum pinnati — regionalnie

Adonis vernalis (miłek wiosenny)
Seseli annuum (żebrzyca roczna)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Melampyrum arvense (pszeniec różowy)
Campanula sibirica (dzwonek syberyjski)
Scorzonera purpurea (wężymord stepowy)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Adonido-Brachypodietum pinnati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cirsio-Brachypodion pinnati (zwarte stepy łąkowe)

Ranunculus illyricus (jaskier iliryjski)
Thalictrum simplex (rutewka pojedyncza)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum flavum (len złocisty)
Linum austriacum (len austriacki)
Seseli annuum (żebrzyca roczna)
Veronica austriaca (przetacznik ząbkowany)
Campanula bononiensis (dzwonek boloński)
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)
Aster amellus (aster gawędka)
Senecio erucifolius (starzec wąskolistny)
Senecio integrifolius (starzec polny)
Inula ensifolia (oman wąskolistny)
Iris aphylla (kosaciec bezlistny)
Carex praecox (turzyca wczesna)
Carex michelii (turzyca Michela)
Stipa joannis (ostnica Jana)[var. penicillifera]
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym)

Adonis vernalis (miłek wiosenny)
Viola rupestris (fiołek skalny)
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Potentilla arenaria (pięciornik piaskowy)
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
Astragalus danicus (traganek duński)
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
Onobrychis arenaria (sparceta piaskowa)
Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
Eryngium campestre (mikołajek polny)
Thesium linophyllon (leniec pospolity)
Galium valdepilosum (przytulia stepowa)[?]
Scabiosa ochroleuca (driakiew żółtawa)
Echium russicum (żmijowiec czerwony)
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
Salvia verticillata (szałwia okręgowa)
Salvia nemorosa (szałwia omszona)
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
Thymus glabrescens (macierzanka nagolistna)
Thymus marschallianus (macierzanka Marschalla)
Thymus austriacus (macierzanka austriacka)
Campanula sibirica (dzwonek syberyjski)
Achillea collina (krwawnik pagórkowy)
Achillea pannonica (krwawnik pannoński)
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
Anthemis tinctoria (rumian żółty)
Scorzonera purpurea (wężymord stepowy)
Hieracium bauhinii (jastrzębiec Bauhina)
Hieracium cymosum (jastrzębiec wierzchotkowy)[?]
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
Ornithogalum collinum (śniedek cienkolistny)
Stipa joannis (ostnica Jana)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Asterella saccata (gwiaździanka workowata [wątrobowiec])

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty)[?]
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
Helianthemum nummularium ssp. nummularium (posłonek rozesłany typowy)
Helianthemum nummularium ssp. obscurum (posłonek rozesłany pospolity)
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
Ononis repens (wilżyna rozłogowa)[ssp. procurrens]
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
Galium album (przytulia biała)
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)
Orthanta lutea (ortanta żółta)
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
Plantago media (babka średnia)
Acinos arvensis (czyścica drobnokwiatowa)
Teucrium botrys (ożanka pierzastosieczna)
Teucrium chamaedrys (ożanka właściwa)
Teucrium montanum (ożanka górska)[?]
Ajuga genevensis (dąbrówka kosmata)
Prunella laciniata (głowienka kremowa)
Stachys recta (czyściec prosty)
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
Artemisia campestris (bylica polna)
Carlina vulgaris (dziewięćsił pospolity)
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Taraxacum laevigatum (mniszek drobny)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)
Carex caryophyllea (turzyca wiosenna)
Carex humilis (turzyca niska)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Bothriochloa ischaemum (palczatka kosmata)
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek [mech])
w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.04.11 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Adonido-Brachypodietum_pinnati.htm">Adonido-Brachypodietum pinnati (zespół miłka i kłosownicy pierzastej) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>