9 stycznia 2016

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: jaskier (Ranunculus), w ten sposób rodzina jaskrowate (Ranunculaceae) jest kompletnie opracowana.

6 stycznia 2017

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: włosienicznik (Batrachium).

Dziękuję Pawłowi Kalinowskiemu za uwagi.

30 grudnia 2016

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: pełnik (Trollius), czarnuszka (Nigella), miłek (Adonis), zawilec (Anemone), sasanka (Pulsatilla).

26 grudnia 2016

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: powojnik (Clematis), ostróżeczka (Consolida), ostróżka (Delphinium), jaskrowate (Ranunculaceae).

20 grudnia 2016

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: karmnik (Sagina), gwiazdnica (Stellaria), goździkowate z wolnymi działkami kielicha (Alsinoideae). Tym samym rodzina goździkowate (Caryophyllaceae) jest kompletnie opracowana.

19 grudzień 2016

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: piaskowiec (Arenaria), mokrzyca (Minuartia) i czerwiec (Scleranthus).

Dziękuję za uwagi i poprawki zgłoszone przez Jerzego Kruka i Piotra Kobierskiego.

2 grudnia 2016

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: rogownica (Cerastium).

Dodano, dawno postulowany przez koleżanki i kolegów przysyłających zdjęcia dla atlasu, wykaz stron taksonów bez fotografii. Obejmuje one głównie gatunki z rodzajów i rodzin w ostatnich latach kompletnie opracowanych z kluczami (a więc nie wszystkie bez ilustracji w atlasie).

W kluczach tradycyjnych, dla większej wygody (łatwiej trafić z kliknięciem], strzałki skoku do alternatywy zostały obramowane klikalnymi nawiasami kwadratowymi.

27 września 2016

Nowy takson z fotografiami Jerzego Kruka: Equisetum ×moorei.

Nowy takson z fotografiami Sławomira Wróbla: goryczuszka lodnikowa (Gentianella tenella) (dziękuję Jerzemu Krukowi za przesłanie fotografii).

Nowy takson z fotografiami Agaty Stadnickiej-Futomy: astrowiec orzęsiony (Brachyactis ciliata) (dziękuję Jerzemu Krukowi za przesłanie fotografii).

Nowy takson z fotografiami Artura Pliszko: Verbascum ×semialbum.

Uzupełnienie fotografii Piotra Kobierskiego: mięta polej (Mentha pulegium).

Przywrócony został poprzedni układ ograniczeń publicznie dostępnej wersji atlasu. Eksperyment z pokazywaniem wszystkim fotografii w wersji niezalogowanej (od lutego tego roku) wykazał, że ma to istotny ujemny wpływ na ilość zakładanych pełnych, płatnych, dostępów do atlasu. W trosce o finansowe bezpieczeństwo projektu musiałem więc przywrócić poprzedni system pokazywania pełnej treści atlasu.

23 czerwca 2016

Po dłuższej przerwie spowodowanej sprawami różnymi od atlasu a nie cierpiącymi zwłoki (prawdopodobnie do późnej jesieni uaktualnienia będą sporadyczne).

Dziękuję Piotrowi Kwiatkowskiemu za zwrócenie uwagi na opuszczenia w części syntaksonowej atlasu. Dodano gatunki wyróżniające dla All: Koelerion glaucae oraz charakterystyczne dla Cl. Trifolio-Geranietea sanguinei, O: Origanetalia. Dla większej czytelności, na stronach gatunków, w akapicie Występowanie, w odsyłaczach do stosownych syntaksonów dodałem dopiski/komentarze takie jakie są przy taksonie na stronie syntaksonu np. że ma charakter regionalny lub status dotyczy podgatunku albo formy.
Gdybym jeszcze coś przeoczył to proszę pisać - uzupełnię.

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: wiesiołek Rennera (Oenothera canovirens), wiesiołek mylący (Oenothera fallax), wiesiołek flemingski (Oenothera flaemingina), wiesiołek drobnokwiatowy (Oenothera parviflora), wiesiołek późnokwitnący (Oenothera pycnocarpa), wiesiołek śląski (Oenothera subterminalis)
i uzupełnienie fotografii: wierzba uszata (Salix aurita).

Nowy takson z fotografiami Piotra Kobierskiego: Carex ×prolixa
i uzupełnienie fotografii: Carex ×elytroides, Carex ×involuta, rogownica skupiona (Cerastium glomeratum), nawrot polny (Lithospermum arvense).

Uzupełnienie fotografii Adama Dobrzańskiego: czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum).

26 kwietnia 2016

Dodanie klucza i uzupełnienie opisów gatunków dla rodzaju lepnica (Silene).

4 kwietnia 2016

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: goździkowate- działki kielicha zrośnięte (Silenoideae), goździk (Dianthus).

Jako ułatwienie dla użytkowników facebook dodałem komunikaty atlas-roslin.pl na fb. Zamysł jest taki, że będę tam dodatkowo zamieszczał informacje o aktualizacjach atlasu (a może i coś więcej?) — może to być wygodne dla użytkowników tej platformy komunikacji.

15 marca 2016

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: łoboda (Atriplex), szarłatowate (Amaranthaceae), szarłat (Amaranthus), nocnicowate (Nyctaginaceae), portulakowate (Portulacaceae).

10 marca 2016

28 lutego 2016

Dodanie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: leniec (Thesium), jemioła pospolita (Viscum album), kokornakowate (Aristolochiaceae), rdestowate (Polygonaceae), gryka (Fagopyrum), rabarbar (Rheum), rdestówka (Fallopia), rdestowiec (Reynoutria).

Duże podziękowania dla mojego ojca za olbrzymie prace porządkowe w atlasie i przygotowania które przyśpieszą dodawanie kluczy do atlasu.

Nowe gatunku egzotów uprawnych z fotografiami Wojciecha Maksymiliana Szymańskiego: rzodkiew czubata (Raphanus sativus var. caudatus), cyklantera stopowa (Cyclanthera pedata), cyklantera omszona (Cyclanthera brachybotrys), cyklantera strzelająca (Cyclanthera brachystachya), gurdlina ogórkowata (Trichosanthes cucumerina), gurdlina japońska (Trichosanthes kirilowii), Trichosanthes pilosa.

23 lutego 2016

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: modrzew europejski polski (Larix decidua ssp. polonica), modrzew syberyjski (Larix sibirica).

Dodanie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: wiąz (Ulmus), morwowate (Moraceae), konopiowate (Cannabaceae), parietaria (Parietaria).

17 lutego 2016

Dodanie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: leszczynowate (Corylaceae), bukowate (Fagaceae), dąb (Quercus).

11 lutego 2016

Dodanie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: brzozowate (Betulaceae), brzoza (Betula), orzesznik (Carya) (dodanie opisów).

Trwa przegląd wszystkich stron atlasu pod kątem redakcji strony - usuwane są puste akapity, poprawiana ich kolejność itp. działania porządkujące. Dziękuję mojemu Ojcu za większą część pracy jaka przy tym jest włożona.

Przy okazji usunąłem z atlasu strony i oznaczenia tzw. "konkursu wartości ogrodowej". Pomysł z 2012r. był dobry ale, realistycznie patrząc, nie ma zasobów (czas, czas) na jego systematyczną kontynuację.

Przywrócona została informacja 'analiza dostępności nasion i sadzonek' roślin ozdobnych. Po nowym roku zniknęła ona z przyczyn technicznych. Z tekstu analizy usunąłem informację o konkretnych szkółkach i firmach nasiennych z uwagi na brak czasu na aktualizację tych danych.

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: Draba stellata, Pinus longaeva, Cedrus brevifolia
i uzupełnienie fotografii: mamutowiec olbrzymi (Sequoiadendron giganteum), podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria).

Nowe gatunki z fotografiami Wojciecha Maksymiliana Szymańskiego: dynia figolistna (Cucurbita ficifolia), Cucurbita foetidissima
oraz uzupełnienie fotografii: oliwnik baldaszkowaty (Elaeagnus umbellata), kozibród porolistny (Tragopogon porrifolius).

5 lutego 2016

Dodanie kluczy do taksonów: orzechowate (Juglandaceae), orzech (Juglans) (+uzupełnienie opisów gatunków), orzesznik (Carya).

Serdecznie dziękuję mojemu Ojcu za pomoc w uzupełnieniu referencji literaturowych.

Przywróciłem pełną widoczność fotografii w zwykłej wersji atlasu (bez logowania). Jeśli nie wpłynie to istotnie negatywnie na sprzedaż dostępu do pełnej wersji atlasu, co mogłoby zagrozić projektowi, to już tak zostanie.

4 lutego 2016

Przeglądnięcie stron atlasu dotyczących nagozalążkowych. Uzupełnienie o klucz do rodzaju modrzew (Larix) (+opisy gatunków). Obecnie ta część atlasu (szyszkowe (Coniferophytina), szpilkowe (Pinopsida)) posiada kompletny klucz i opisy diagnostyczne dla gatunków krajowych i częściej uprawianych.

31 stycznia 2016

Kolejne uzupełnienia atlasu: paprocie (Polypodiopsida) (opisy gatunków) i klucze oraz uzupełnienia opisów gatunków linkowanych z tych kluczy: azolla (Azolla), nasięźrzałowate (Ophioglossaceae), podejźrzon (Botrychium), nerecznicowate (Dryopteridaceae), paprotnik (Polystichum), nerecznica (Dryopteris), cienistka (Gymnocarpium), zanokcicowate (Aspleniaceae), zanokcica (Asplenium), rozrzutkowate (Athyriaceae), wietlica (Athyrium), paprotnica (Cystopteris), zachylnikowate (Thelypteridaceae).

W ten sposób wszystkie gatunki paproci wchodzące do flory Polski mają klucze i opisy diagnostyczne.

Dziękuję Jerzemu Krukowi za kilka korekt.

20 stycznia 2016

13 stycznia 2016

Dodany tradycyjny klucz wyboru na stronie jaka to roślina oraz dodany brakujący klucz drugiego poziomu wyboru — dwuliścienne (Magnoliopsida). W sumie łączą one w jeden system wszystkie klucze na poziomie rodziny, rodzaju aż do gatunku. W kolejnych krokach będą uzupełniane brakujące klucze wyboru niższego rzędu lub tabele porównawcze oraz diagnostyczne opisy gatunków.

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: wiechlinostrzewa fioletowa (Bellardiochloa violacea), wiechlina wąskolistna (Poa angustifolia), jaskier leżący (Ranunculus reptans), wywłócznik skrętoległy (Myriophyllum alterniflorum), Polygonum polystachyum
i uzupełnienie fotografii: kosmatka gajowa (Luzula luzuloides), jastrzębiec ramienisty (Hieracium bracchiatum), kosmatka licznokwiatowa (Luzula multiflora), lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna), Galium ×pomeranicum, kosmatka licznokwiatowa (Luzula multiflora), jaskier iliryjski (Ranunculus illyricus), róża rdzawa (Rosa rubiginosa), pałka wysmukła (Typha laxmannii).

Serdecznie dziękuję Jerzemu Krukowi za korekty.

20 grudnia 2015

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: turzyca skalna (Carex rupestris), ostróżka wyniosła wschodniokarpacka (Delphinium elatum ssp. nacladense), ostróżka wyniosła typowa (Delphinium elatum ssp. elatum), perz sitowy (Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus), fiołek trwały (Viola saxatilis)
i uzupełnienie fotografii: rogownica drobnokwiatowa (Cerastium brachypetalum), krwawnik szczecinkolistny (Achillea setacea), owsica omszona (Avenula pubescens), róża alpejska (Rosa pendulina), jastrzębiec pomarańczowy (Hieracium aurantiacum), sesleria Bielza (Sesleria bielzii), sit Gerarda (Juncus gerardi), ostrzew spłaszczony (Blysmus compressus), dziewięćsił pośredni (Carlina intermedia).

Uzupełnienie fotografii Krystiana Florkowskiego: selery błotne (Apium repens).

Nowy gatunek z fotografiami Wojciecha Maksymiliana Szymańskiego: dynia srebrnonasienna (Cucurbita argyrosperma).

Uzupełnienie informacji o występowaniu: przytulia szwedzka (Galium suecicum).

Dodanie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: jednoliścienne (Liliopsida) oraz uzupełnienie opisów gatunków linkowanych bezpośrednio z tych kluczy.

Serdecznie dziękuję Jerzemu Krukowi za kilka uwag i korekt.

To chyba ostatnia aktualizacja przed Świętami i Nowym Rokiem. Życzę wszystkim Wesołych Świąt i udanego Nowego Roku.

7 grudnia 2015

Dodanie klucza dla rodzajów: pokrzywa (Urtica) i łyszczec (Gypsophila) oraz uzupełnienie opisów gatunków.

Nowe gatunki z fotografiami Wojciecha Maksymiliana Szymańskiego: Urtica galeopsifolia, Amorphophallus rivieri
oraz uzupełnienie fotografii: psianka czarna (Solanum nigrum) (odmiana humile).

3 grudnia 2015

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: kosmatka żółtawa (Luzula luzulina), turzyca szczupła (Carex disperma), kostrzewa nibyowcza (Festuca pseudovina), kostrzewa miotlasta (Festuca scoparia), turzyca wąskolistna (Carex stenophylla), starzec cienisty (Senecio umbrosus)
i uzupełnienie fotografii: kostrzewa ametystowa (Festuca amethystina), turzyca dwupienna (Carex dioica), kostrzewa poleska (Festuca polesica), soliród zielny (Salicornia europaea), starzec bagienny (Senecio paludosus), turzyca życicowa (Carex loliacea)

Dzięki inicjatywie Wojciecha Maksymiliana Szymańskiego, który przesłał zdjęcia i notki, nowe strony rzadko uprawianych roślin użytkowych itp.: szpinak kaukaski (hablicja), ziemniaczka sercowata (Thladiantha dubia).

Dziękuję Piotrowi Kwiatkowskiemu za zwrócenie uwagi na pomyłkę na stronie SubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi — gatunki wyróżniające były podane jako charakterystyczne.
Dziękuję Matyldzie Rudak za informację o literówce w nazwie zawilca narcyzowego. Dopisałem też notkę o problemie z nomenklaturą tego gatunku.

15 listopada 2015

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: sit Gerarda (Juncus gerardi), wierzba dwubarwna (Salix bicolor), wierzba wawrzynkowa (Salix daphnoides), wierzba śniada (Salix starkeana), wierzba wyniosła (Salix ×rubens)
i uzupełnienie fotografii: wierzba ostrolistna (Salix acutifolia), wierzba szwajcarska (Salix helvetica), wierzba lapońska (Salix lapponum), wierzba szwajcarska (Salix helvetica), wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides), wierzba płożąca (Salix repens).
Dziękuję za kilka uwag-korekt oraz opracowanie zdjęć Barbary Sudnik-Wójcikowskiej i Zygmunta Dajdoka.

Nowy takson z fotografiami Barbary Sudnik-Wójcikowskiej: rdest szczawiolistny Brittingera (Polygonum lapathifolium ssp. brittingeri)
i uzupełnienie fotografii: babka pierzasta (Plantago coronopus), mannica nadmorska (Puccinellia maritima).

Nowy takson z fotografiami Zygmunta Dajdoka: Calystegia pulchra.

Nowy takson z fotografiami Piotra Kobierskiego: mięta polej (Mentha pulegium)
i uzupełnienie fotografii: traganek pęcherzykowaty (Astragalus cicer), klinopodium pospolite (Clinopodium vulgare), oman łąkowy (Inula britannica), gorysz siny (Peucedanum cervaria), pięciornik niski (Potentilla supina), płesznik zwyczajny (Pulicaria vulgaris), przetacznik pagórkowy (Veronica teucrium), zachyłka oszczepowata (Phegopteris connectilis).

Dziękuję Birute Karpaviciene za zwrócenie uwagi na mylnie przypisane fotografie czosnków.

Drobne uzupełnienie klucza do czosnków.

Usunięcie formularza do dodawania danych do mapek występowania bezpośrednio z ich strony. Formularz był niestety okresowo macany przez spam-boty, a że stron z formularzem było kilka tysięcy - sprawiało to niejaki kłopot administracyjny. Dane można przesyłać tradycyjnie, mejlem.

Uzupełnienie informacji o występowaniu: sit błotny (Juncus tenageia), szczwół plamisty (Conium maculatum), wielosił błękitny (Polemonium coeruleum), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), przytulia północna (Galium boreale), Juncus anthelatus, Scirpus georgianus, turzyca Reichenbacha (Carex pseudo-brizoides).

12 października 2015

Nowe taksony: mietlica psia (Agrostis canina) (fot. Jerzy Kruk) i Galium taurinum (fot. Marek Malicki).

Kilka drobnych poprawek i jedno istotniejsze uzupełnienie — dla syntaksonu Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis nie były podane gatunki charakterystyczne, teraz zostały uzupełnione. Dziękuję Piotrowi Kwiatkowskiemu za zwrócenie uwagi na ten brak.

30 czerwca 2015

Nowy takson z fotografiami Konrada Ciesielskiego: Ophrys apifera i uzupełnienie fotografii: koślaczek stożkowaty (Anacamptis pyramidalis).

Nowy takson z fotografiami Marcina Nobisa: Typha shuttleworthii (za przesłanie fotografii dziękuję Jerzemu Krukowi).

Nowy takson z fotografiami Waldemara Szarańca: chrobotek reniferowy [porost] (Cladonia rangiferina)

Nowy takson z fotografiami Joanny Boisse: aster tybetański (Aster tibeticus) i uzupełnienie fotografii: Achillea macrophylla.

Kilka uwag i korekt wskazanych przez Jerzego Kruka i Dariusza Tlałkę. Dziękuję.

dawniejsza historia projektu

2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 ·
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.01.09 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 09.01.2017 · powstała/was created 17.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/nowe.htm">Historia projektu - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>