Trollius

pełnik
Do rodzaju należą dwa gatunki rodzime. Kilka innych uprawia się jako ogrodowe byliny ozdobne, w tym mieszańcowy pełnik ogrodowy (Trollius hybridus).
Do 2014r. ochronie ścisłej podlegał cały rodzaj. Obecnie chronione gatunki są wyspecyfikowane.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Ranunculaceae (jaskrowate)]
Trollius altissimus (pełnik alpejski)
Trollius europaeus ssp. transsilvanicus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.207); wymaga ochr. czynnej
Trollius europaeus (pełnik europejski)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.208); wymaga ochr. czynnej
Czerwona Lista — VU–narażony
łodyga
Trollius altissimus
Łodyga 20-30(35)cm wysokości, prawie bezlistna.
Trollius europaeus
Łodyga (20)30-50(90)cm wysokości, ulistniona.
owoce
Trollius altissimus (pełnik alpejski)
Mieszki (nie licząc dzióbka) 4.5-7mm długości. Dzióbek odgięty lub prosty, 3-5(6)mm długości.
Trollius europaeus (pełnik europejski)
Mieszki (nie licząc dzióbka) 4.5-10mm długości. Dzióbek prosty, 0.5-2.5mm długości.
występowanie
wystepowanie
o mapie występowania
Roślina wysokogórska. Wilgotne łąki, zarośla, w piętrze kosodrzewiny i halnym.
wystepowanie
o mapie występowania
Wilgotne łąki.
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.370 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.15 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.150 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.159+158k [15]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.38 [86.10]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.42 [85.7]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.253 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.163 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2017 · powstała/was created 27.03.2012

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/pelnik.htm"> Trollius (pełnik) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>