takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.252)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Triglochin maritimum L.

świbka morska
na stronie — występowanie · znaleziska
Triglochin maritimum (świbka morska)
20.05.2006, halofilne łąki k. Pyzdr nad Wartą; copyright © by Błażej Gierczyk
Triglochin maritimum
ogr. bot.; copyright © by Jarosław Makowski
Triglochin maritimum (świbka morska)
Triglochin maritimum (świbka morska)
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum (świbka morska)

występowanie

Triglochin maritimum (świbka morska)
XL
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.252 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — [E] – wymierający - krytycznie zagrożony, na izolowanych stanowiskach
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20060520.6.bg - Triglochin maritimum (świbka morska); halofilne łąki k. Pyzdr nad Wartą
9f · 20060520.6.bg
leg. Błażej Gierczyk
/halofilne łąki k. Pyzdr nad Wartą/
znalezisko 20080804.1.jkr; Kołobrzeg
3f · 20080804.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Kołobrzeg/
znalezisko 00010000.08_2_8.jmak; ok. Łeby
6f · 00010000.08_2_8.jmak
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/
znalezisko 00010000.6.kswit - Triglochin maritimum (świbka morska); poj. Krzywińskie
3f · 00010000.6.kswit
leg. Konrad Świtalski
/poj. Krzywińskie/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.326 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.771 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.529+526k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.575 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.172 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.88 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.586 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.276+t10 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.6 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.779 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.12.2015 · powstała/was created 27.02.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Triglochin_maritimum.htm"> Triglochin maritimum (świbka morska) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>