Thymelaeaceae

wawrzynkowate
Dwa pierwsze gatunki należą do flory Polski. Są one, jak i pozostałe, uprawiane jako krzewy/krzewinki ozdobne.

Thymelaea passerina · wilczypieprz roczny

Lygia passerina
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
Czerwona Księga — EN–zagrożony
Czerwona Lista — VU–narażony
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.352 [71.3]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.198 [16.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.314 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.304 [15]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.416 [12]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.11 [119.2]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.46+50 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.256 [150.2]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.381 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 24.02.2016 · powstała/was created 25.01.2006

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Thymelaeaceae.htm"> Thymelaeaceae (wawrzynkowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>