takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Solidago virgaurea L. s.str.

nawłoć pospolita
Solidago virga-aurea L. · Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea
Solidago virgaurea
pokrój (S.v. s.s.); 15.07.2003 copyright © by Barbara Łotocka
Solidago virgaurea
07.08.2003, rez. Kajasówka; copyright © by Antoni Mielnikow
Solidago virgaurea
kwiatostan; 15.07.2003 copyright © by Barbara Łotocka
Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)

występowanie

Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)
Solidago virgaurea
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita. Widne lasy, zarośla i ich skraje, zręby, murawy.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu skalnego · do ogrodu naturalistycznego · kwitnienie: 7-9

Wymagania: światło · półcień lub umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

znalezisko 00010000.B125.bl - Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)
4f · 00010000.B125.bl
leg. Barbara Łotocka
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.116 [71.7]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.117 [16.12]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.661 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.462 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.491 [9]
· Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.176 [86.7]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.518 [11]
· Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.34+t1 [85.25]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.110 [150.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.659 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Matuszkiewicz J. M., 2001 — Zespoły leśne Polski. [7]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.02.2016 · powstała/was created 05.11.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Solidago_virgaurea.htm"> Solidago virgaurea (nawłoć pospolita) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>