takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják

hołoszeń główkowaty
Holoschoenus vulgaris Link · Scirpus holoschoenus (L.) Soják
na stronie — występowanie
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
11.05.1957 copyright © by Jerzy Kruk XL
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
XL
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
XL
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
XL
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
XL

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.835 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.597 [9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.256 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.645 [11]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.279 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.831 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.07.2017 · powstała/was created 29.11.2008

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Scirpoides_holoschoenus.htm"> Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>