antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Salix eriocephala Michx.

wierzba amerykanka
Salix ‘Americana’
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
28.08.2010 copyright © by Jacek Soboń
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
Salix eriocephala
Salix eriocephala

cechy charakterystyczne

Niski krzew o wiotkich, pokładających się pędach. Kora starszych gałęzi charakterystycznie spękana (jak u leszczyny). Pędy jednoroczne na początku wzrostu zwisłe. Pąki wyraźnie szpiczasto zaostrzone.

space

Kotki walcowate 18-35mm długości i 8-10mm szerokości. Kwiaty męskie z dwoma pręcikami, ich nitki w 1/3-2/3 zrośnięte, nagie, pylniki przed rozkwitnięciem czerwone. Przysadki czarne, długo owłosione. Gruczoł miodnikowy jeden.

występowanie

Znajdujący się w uprawie klon męski niewiadomego pochodzenia. Prawdopodobnie krzyżówka północnoamerykańskich gatunków S. cordata Michx i S. gracilis N.J. Andersson. Do Europy wprowadzony w 1885r. dla upraw wikliniarskich (elastyczne czerwono zabarwione pędy) i umacniania brzegów rzek.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: druga połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Zarośla na siedliskach wilgotnych, obszary chronione.
- powód uprawy: Podstawowy gatunek uprawiany na wiklinę do wyplatania.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na rozproszonych stanowiskach w różnych regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

znalezisko 20100828.58.js - Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
4f · 20100828.58.js
leg. Jacek Soboń
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.485 [71.2]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.295 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.87 [15]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 27.01.2017 · powstała/was created 15.12.2005

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Salix_eriocephala.htm"> Salix eriocephala (wierzba amerykanka) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>