takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.230); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Salicornia europaea L.

soliród zielny solirodek zielny
Salicornia herbacea L.
Salicornia europaea
04.08.2008, solnisko w Kołobrzegu; copyright © by Jerzy Kruk
Salicornia europaea (soliród zielny)
Salicornia europaea (soliród zielny)
Salicornia europaea (soliród zielny)
XL
Salicornia europaea (soliród zielny)
XL

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, 10-35cm wysokości.

space

Kwitnienie sierpień-wrzesień(październik).

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.230 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Salicornia europaea (soliród zielny)
wystepowanie
o mapie występowania
Solniska (obligatoryjny halofit), w miejscach wiosną podmokłych, potem przesychających.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

Salicornia brachystachya

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Salicornia dolichostachya »2

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.286 [71.2]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.225 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.129+118k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.95 [9]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.73 [86.9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.763 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.122 [11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.172+t8 [85.6]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.122 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.108 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 04.03.2016 · powstała/was created 20.11.2008

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Salicornia_europaea.htm"> Salicornia europaea (soliród zielny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>