takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rumex obtusifolius L.

szczaw tępolistny
Rumex silvestris Wallr.
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
pokrój; 29.06.2011, Wrocław, ul. Wojska Polskiego; copyright © by Marek Snowarski XL
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
owoce 3D||
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
liście
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
owocostan XL 3D||
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
owoce 3D
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
liście
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
owoce, w trakcie wykształcania owoców kwiatostany zabarwione na czerwono
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
owoce
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
owoce
Bylina o rozgałęzionym kłączu.

space

Liście odziomkowe i dolne łodygowe długoogonkowe (± długości blaszki); blaszka liściowa do 15-30 cm długości, 8-15 cm szerokości, ok. 2× dłuższa niż szersza, ±płaska, eliptyczna do jajowatej, w nasadzie płytko sercowata, na szczycie tępo szpiczasta, spodem rzadko krótko, brodawkowato, owłosiona wzdłuż nerwów, rzadko naga lub dłużej owłosiona.

space

Kwiatostan rozgałęziony, gałązki skośnie ku górze odstające. W dolnej części kwiatostanu (do 3/4 wysokości) poszczególne nibyokółki są oddalone od siebie, w górze zbliżone do siebie. Ogonkowe podsadki mogą czasem sięgać szczytu kwiatostanu, częściej występują tylko w dole kwiatostanu. Liście zwykle tylko w dolnej połowie kwiatostanu.

space

Niełupki 2.5-3(3.2) mm długości, brązowe, żółtawobrązowe.

Kwitnienie od czerwca do sierpnia.

zmienność

Gatunek o bardzo dużej zmienności wyglądu wewnętrznych listków okwiatu — mogą znacznie różnić się wielkością, kształtem, ząbkowaniem lub jego brakiem, wielkością i obecnością na poszczególnych listkach guzków. Zmienność też dotyczy obecności i wielkości liści w kwiatostanie.

Wyróżnia się następujące taksony wewnątrzgatunkowe w randze podgatunków lub odmian, w większości bez wyraźnego zróżnicowania ekologicznego ani geograficznego, z licznymi formami przejściowymi pomiędzy nimi:

ssp. obtusifolius (syn. ssp. agrestis (Fr.) Čelak., var. obtusifolius) — wewnętrzne listki okrywy jajowate do szerokotrójkątnych, do 6 mm długości, ząbki długie lub frędzlowate, ząbki ±tak długie jak szerokość listka okrywy, guzek zwykle na jednym z listków, ale może też być na wszystkich trzech; dolne liście na spodzie z długimi i licznymi włoskami na nerwach i ogonku liściowym; ten podgatunek jest bardzo rzadki w Polsce, występuje na zachodzie i południu Europy

ssp. transiens (Simk.) Kubát (syn. var. transiens Simk.) — wewnętrzne listki okrywy jajowate do szerokotrójkątnych, co najwyżej 5 mm długości, ząbki zwykle wyraźnie krótsze niż połowa szerokości listka, guzki na każdym listku;dolne liście z bez włosków lub z krótkimi brodawkami na nerwach i ogonku liściowym; występuje przede wszystkim w południowo-zachodniej części Polski

ssp. subalpinus (Schur) Rech. (syn. var. subalpinus Schur) — wewnętrzne listki okrywy zwykle wąskotrójkątne, ±5mm długości, o wierzchołku języczkowato wydłużonym, u podstawy z 2-3 parami ząbków, zwykle krótszych niż połowa szerokości listka, guzek na jednym z listków; liście spodem nie owłosione, ale mogą być brodawkowane; u nas w Karpatach

ssp. microcarpus (syn. ssp. sylvestris (Wallr.) Čelak., var. microcarpus Dierb.) — wewnętrzne listki okrywy zwykle wąsko trójkątne, 3-4.5 mm długości, prawie całobrzegie lub u nasady nieznacznie ząbkowane, guzek na każdym z listków, czasami prawie równej wielkości — ta odmiana może być mylona z posiadającymi całobrzegie listki szczawiem skupionym (Rumex conglomeratus) i szczawiem gajowym (Rumex sanguineus); liście spodem bez włosków ale zwykle nieco brodawkowane; ten podgatunek jest częsty na całym obszarze kraju

występowanie

Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek pospolity na całym niżu i w górach. Preferuje siedliska zasobne w azot, wilgotne do podmokłych.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Rumex alpinus · szczaw alpejski

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Szczaw alpejski (Rumex alpinus) to roślina górska, ma mniej wydłużoną blaszkę liści odziomkowych, do 1.5× dłuższą niż szerszą, głęboko sercowato wyciętą i tępo zakończoną.

space

znalezisko 20101005.4b.10 - Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny); Bieszczady, Wołosate
29f · 20101005.4b.10
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady, Wołosate/
znalezisko 20101112.3.10 - Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny); Wrocław
54f · 20101112.3.10
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
znalezisko 20101112.2.10 - Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny); Wrocław
18f · 20101112.2.10
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
znalezisko 20051012.1.js - Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny); Okolice Wlenia, Góry Kaczawski
5f · 20051012.1.js
leg. Jacek Soboń
/Okolice Wlenia, Góry Kaczawski/
znalezisko 20110629.11.11 - Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny); Wrocław, ul. Wojska Polskiego
9f · 20110629.11.11
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ul. Wojska Polskiego/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.326 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.95 [16.3II]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.116 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.86 [3]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.232 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.123 [9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.126 [11]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.105k [86.9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.671+671a+671b [17]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.40 [81]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.477+t27 [85.5]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.56+59i [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.106 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.11.2014 · powstała/was created 05.02.2006

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Rumex_obtusifolius.htm"> Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>