⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Ranunculaceae (jaskrowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
Batrachium trichophyllum (włosienicznik skąpopręcikowy)
Batrachium aquatile s.l. (włosienicznik wodny s.l.)
(p) [↓] rośliny wodne, kwiaty białe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
  
  
(p) [↑] rośliny lądowe lub błotne, kwiaty żółte (białe tylko u górskich)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
  
    
(p) [↓] kwiaty białe lub różowe, rośliny górskie
    
      
Ranunculus glacialis (jaskier lodnikowy)
Ranunculus glacialis (jaskier lodnikowy)
(p) [↓] kielich z zewnątrz silnie owłosiony
Ranunculus glacialis (jaskier lodnikowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek wysokogórski, od piętra kosodrzewiny po turnie. U nas w Tatrach. Na skałach, w szczelinach skalnych, piargach niewapiennych.
      
      
(p) [↑] kielich z zewnątrz nagi
      
        
Ranunculus alpestris
(p) [↓] rośliny niskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
Ranunculus alpestris (jaskier alpejski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina górska, od piętra reglowego po turnie, najczęściej w kosodrzewinie i w piętrze alpejskim. Skały, szczeliny skalne, murawki, na wapieniu.
        
        
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
(p) [↑] rośliny wysokie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek częsty na pogórzu po wyższe położenia górskie. Wilgotne łąki, zarośla, obrzeża lasów, trawiaste miejsca przy potokach.
        
    
(p) [↑] kwiaty żółte, rośliny nizinne i górskie
    
      
(p) [↓] liście niepodzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
      
      
(p) [↑] liście podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
      
        
Ranunculus illyricus
Ranunculus illyricus
Ranunculus illyricus
(p) [↓] rośliny silnie, długo jedwabiście owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Ranunculus illyricus (jaskier iliryjski)
wystepowanie
jaskier illiryjski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek występujący w południowej i środkowej Europie, w Azji Mniejszej, gdzie występuje na suchych terenach trawiastych, na podłożu kamienistym. U nas tylko jedno stanowisko na kurhanie w otoczeniu pól uprawnych koło Buska Zdroju.
        
        
(p) [↑] rośliny nagie lub owłosione ale nie silnie, długo jedwabiście
        
          
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus (jaskier bulwkowy)
bulwkowate zgrubienie nasady łodygi jest jedyną pewną cechą odróżniającą ten gatunek od jaskra sardyńskiego (Ranunculus sardous)
Ranunculus bulbosus (jaskier bulwkowy)
(p) [↓] nasada łodygi bulwkowato zgrubiała
Ranunculus bulbosus (jaskier bulwkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche łąki, miejsca nasłonecznione, miedze, na glebach piaszczysto-gliniastych i wapiennych.
          
          
(p) [↑] łodyga w nasadzie nie jest cebulowato zgrubiała
          
            
Ranunculus sceleratus (jaskier jadowity)
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus (jaskier jadowity)
(p) [↓] owocki bardzo liczne na wydłużonym dnie kwiatowym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· ta cecha diagn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Ranunculus sceleratus (jaskier jadowity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zabagnione brzegi wód, rowy, mokradła.
            
            
(p) [↑] owocki mniej liczne, owocostan kulisty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha di ...
            
              
Ranunculus arvensis (jaskier polny)
Ranunculus arvensis (jaskier polny)
(p) [↓] owocki długokolczaste
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnosty ...
Ranunculus arvensis (jaskier polny)
wystepowanie
jaskier odłogowy · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Chwast, głównie w zbożach, miedze, ugory. Najczęściej na glebach piaszczysto-gliniastych, wapiennych.
              
              
(p) [↑] owocki nie kolczaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
              
                
(p) [↓] środkowe odcinki liści odziomkowych na ogonkach
                
                  
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
(p) [↓] z rozłogami
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· ta cecha diagnost ...
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
wystepowanie
jaskier rozesłany · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki, lasy łęgowe, wilgotne rowy, podmokłe miejsca na polach, mokre tereny ruderalne.
                  
                  
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
XL
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
(p) [↑] bez rozłogów
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
wystepowanie
jaskier łagodny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne pola, przydroża, wilgotne pastwiska, trawniki, brzegi rowów, mokradła. Przeważnie na glebach piaszczysto-gliniastych.
                  
                
(p) [↑] środkowe odcinki odziomkowych siedzące lub liście niepodzielone
                
                  
(p) [↓] szypułki kwiatowe podłużnie bruzdowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
                  
                    
Ranunculus polyanthemos (jaskier wielokwiatowy)
Ranunculus polyanthemos (jaskier wielokwiatowy)
Ranunculus polyanthemos
(p) [↓] blaszka odziomkowych silnie podzielona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
Ranunculus polyanthemos (jaskier wielokwiatowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Jasne zarośla, polany leśne, trawiaste obrzeża lasów, na glebach ciężkich.
                    
                    
Ranunculus serpens ssp. nemorosus
Ranunculus serpens ssp. nemorosus
(p) [↑] blaszka odziomkowych słabiej podzielona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
Ranunculus serpens ssp. nemorosus
wystepowanie
syn. Ranunculus nemorosus ssp. nemorosus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Leśne polany, prześwietlenia, zarośla, obrzeża lasów, w górach hale, murawy, łąki górskie. Najczęściej na glebach zasobnych w próchnicę.
                    
                  
(p) [↑] szypułki gładkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
                  
                    
Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
liście odziomkowe i liście łodygowe
(p) [↓] owoce omszone, liście odziomkowe niepodzielone, łodygowe podzielone
· ta cecha dia ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie o ...
Ranunculus sect. Auricomus
  Jest to kompleks wielu drobnych, rozmnażających się apomiktycznie gatunków (podobnie jak w rodzajach mniszek (Taraxacum), przywrotnik (Alchemilla), itd.).

Świetliste lasy liściaste, łąki, skraje lasów, pastwiska.

                    
                    
(p) [↑] owoce nagie
· ta cecha d ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
                    
                      
Ranunculus pygmaeus (jaskier karłowaty)
(p) [↓] bardzo niskie
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Ranunculus pygmaeus (jaskier karłowaty)
mylnie podany z Polski
  Tylko po stronie słowackiej w Tatrach w piętrze alpejskim na żwirze granitowym, mylnie podany z Polski.
                      
                      
(p) [↑] rośliny wysokie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
                      
                        
(p) [↓] dno kwiatowe owłosione
                        
                          
Ranunculus oreophilus (jaskier skalny)
Ranunculus oreophilus (jaskier skalny)
(p) [↓] dno kwiatowe u nasady pręcików owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Ranunculus oreophilus (jaskier skalny)
wystepowanie
jaskier górski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy naskalne, na wapieniu, rzadko na granicie. W Tatrach od regla do piętra alpejskiego.
                          
                          
Ranunculus pseudomontanus
(p) [↑] dno kwiatowe u nasady pręcików nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diag ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Ranunculus pseudomontanus (jaskier górski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W Polsce w Tatrach od 1420 do 2250m n.p.m. Piargi, murawy, wyleżyska, na skałach bezwapiennych. Jeśli na skałach wapiennych to na grubym podłożu kwaśnej próchnicy.
                          
                        
(p) [↑] dno kwiatowe nagie
                        
                          
Ranunculus lanuginosus
(p) [↓] rośliny odstająco owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Ranunculus lanuginosus (jaskier kosmaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne i zacienione miejsca w lasach liściastych, grądach, buczynach i łęgowych
                          
                          
Ranunculus acer
Ranunculus acris
(p) [↑] skąpo, raczej przylegająco owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Ranunculus acris (jaskier ostry)
wystepowanie
syn. Ranunculus acer · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, pastwiska i inne wilgotne trawiaste siedliska. Pospolicie na terenie całego kraju, w górach po piętro kosodrzewiny.
                          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.424 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.52 [16.4II]
· Futák, J., Bertová, L. (eds.), 1982 — Flóra Slovenska. III. p.144 [84.3]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.351 [85.7]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.100 [86.10]
· Klokov, M.V., Visjulina, O.D., 1953 — Flora URSR. T.5 Nymphaeaceae — Cruciferae — Platanaceae p.109 [89.5]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.163+77k+157k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.178 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.64 [9]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.158 [40]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.49 [11]
· Săvulescu, T., 1953 — Flora Romanicae. T.2 Caryophyllaceae — Ranunculaceae p.561 [91.2]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.116+121 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.269 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.01.09 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 09.01.2017 · powstała/was created 14.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Ranunculus.htm">Ranunculus (jaskier) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>