antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner

Aconogon polystachyum (Wallich ex Meisn.) Haraldson · Rubrivena polystachya (Meisner) Král
Polygonum polystachyum
30.08.2015, Wielkie Drogi k. Skawiny; copyright © by Jerzy Kruk XL
Polygonum polystachyum
XL
Polygonum polystachyum
XL

cechy charakterystyczne

Bylina z długimi, silnymi, rozgałęzionymi kłączami. Łodyga 80-100cm wysokości, w górze zwykle rozgałęziona.

space

Kwiaty na końcu łodygi w ulistnionych wiechowatych kwiatostanach.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Utrzymujący się na południu Polski, w kilku miejscach dawnej uprawy (bylina ozdobna). Owoce u nas nie dojrzewają. Często tylko rośliny sterylne.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Azja środkowa (Himaleje) [czas przybycia na teren Polski: 1927r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 12pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.358 [71.2]
· Bartoszek W., Urbisz A., Tokarska-Guzik B., 2006 — Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner in Poland: status, distribution, habitats [220]
· http://www.iop.krakow.pl/ias/gatunki/528
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.127 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.237 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.108 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.126 [9]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.97 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.03.2016 · powstała/was created 06.01.2015

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Polygonum_polystachyum.htm"> Polygonum polystachyum - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>