Drzewa jednopienne z krótko- i długopędami lub tylko z długopędami.

Liście iglaste, ustawione skrętolegle, pojedyncze lub w wiązkach pod 2-5 i więcej na krótkopędach.

Szyszki zdrewniałe, zwykle nie rozpadają się po dojrzeniu.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Pinopsida (szpilkowe)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) [↓] bez krótkopędów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
  
    
Tsuga canadensis (choina kanadyjska)
(p) [↓] igły z ogonkiem przylegającym do pędu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Pąki 1-2 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
  Ogółem rodzaj liczy około dziesięciu gatunków w Euroazji i Ameryce Północnej. W Polsce nieczęsto uprawiane są dwa, wyjątkowo w kolekcjach inne.
    
    
(p) [↑] igły bez ogonka lub z odstającym od pędu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Pąki mają 3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
    
      
Pseudotsuga menziesii
Pseudotsuga menziesii (daglezja zielona)
Pseudotsuga menziesii
długie ostre pąki, igly lekko zaostrzone, na dolnej stronie igieł dwa białe wąskie paski
(p) [↓] łuski podpierające trójdzielne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Ziarna pyłku bez komory powietrznej.
Pseudotsuga menziesii (daglezja zielona)
jedlica · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Gatunek północnoamerykański, w naszych lasach znajdują się dość liczne uprawy. Także uprawiane parkowe drzewo ozdobne, o podobnych walorach jak świerk. Szybko rośni i osiąga duże rozmiary.
      
      
(p) [↑] łuski podpierające krótkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Ziarna pyłku z komorą powietrzną.
      
        
Picea abies (świerk pospolity)
Picea abies (świerk pospolity)
(p) [↓] igły na trzonkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Dojrzałe szyszki nie rozpadają się.
        
        
Abies alba
Abies alba
(p) [↑] igły bezpośrednio na gałązkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· Dojrzałe szyszki rozpadają się.
  W Polsce występuje tylko jeden rodzimy gatunek — jodła pospolita (Abies alba), ponadto w uprawie znajduje się kilka dalszych gatunków spośród ogółem ok. 50 należących do tego rodzaju.
        
  
(p) [↑] z krótkopędami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
  
    
Larix decidua
Larix decidua (modrzew europejski)
(p) [↓] igły miękkie, jednoroczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Ziarna pyłku bez komory powietrznej.
    
    
Pinus sylvestris
(p) [↑] igły dość sztywne i trwałe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Ziarna pyłku z komorą powietrzną.
  W Polsce spotyka się trzy gatunki rodzimych sosen: sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris) (bardzo pospolita, tworzy bory sosnowe - sośniny), kosodrzewinę (Pinus mugo) (w wyższych położeniach górskich w Sudetach, Tatrach i na Babiej Górze) i limbą (Pinus cembra) (dziko tylko w Wysokich Tatrach). Wyróżnia się jeszcze sosnę drzewokosą (Pinus ×rhaetica) o cechach pośrednich pomiędzy sosną zwyczajną (Pinus sylvestris) a kosodrzewiną (Pinus mugo).
    
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.288 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.138 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.47 [15]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.31 [12]
· Sokolov S.Ja., 1949 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.1 p.18+52 [119.1]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.32+101 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.37 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.26 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.03.24 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 13.04.2015 · powstała/was created 14.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Pinaceae.htm">Pinaceae (sosnowate) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>