takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Parnassia palustris L.

dziewięciornik błotny
Parnassia palustris
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
kwiat
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
liście
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)

opis

Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Parnassia palustris
Bylina kłączowa, wieloletnia, tworzy przyziemną różyczkę liściową i pędy kwiatowe wysokości (5)10-25(45) cm. Naga. Kłącze krótkie, grube, walcowate, proste.

space

Liście (poza łodygowym) liczne, zebrane w luźnej różyczce, długoogonkowe, jajowate, szerokojajowate, jajowatorombowate, sercowatojajowate; 10-50 cm długości; całobrzegie koniec blaszki tępo zaostrzony, podstawa blaszki głęboko sercowato wycięta; bez przylistków; powierzchnia naga, delikatnie kropkowana.

space

Owadopylne.

space

Nasiona liczne, podługowate, 1-2 mm długości, ± spłaszczone, z wyraźnie odstającą workowatą łupiną zewnętrzną i przylegającą wewnętrzną; jasnobrązowe, delikatnie bruzdowane; rozsiewane przez wiatr (anemochoria).

Kwitnienie do (czerwca)lipca do września.

cechy charakterystyczne

Bylina z różyczką liściową i nierozgałęzonymi pędami kwiatowymi zakończonymi pojedynczym kwiatem, z jednym siedzącym liściem poniżej połowy łodygi.

space

Okwiat 5-krotny. Pręcików 5 i tyle samo prątniczek zielonożółtych, podzielone na kilka do kilkunastu palczastych wyrostków z kulistawą żółtozieloną główką. Słupek 4-krotny. Owoc to torebka pęka czteroma klapami.

występowanie

Parnassia palustris
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty na terenie całego kraju od nizin po piętro alpejskie. Miejsca podmokłe, torfowiska niskie, mokre łąki, źródliska, bagna, w górach na miejscach skalistych, przy źródłach. Zarówno na glebach minaralnych jak i torfowych, kwaśnych jak i bogatych w wapń.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 00010000.10_2_50.jmak - Parnassia palustris (dziewięciornik błotny); Donautal, Niemcy
9f · 00010000.10_2_50.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/
literatura · references
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... p.84 [16.7]
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.422 [71.3]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.433 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.269 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.211 [9]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.211+62k [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.287 [11]
· Mowszowicz, J., 1987 — Flora letnia. p.66 [57]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.302 [86.10]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1342 [17]
· Komarov, V.L., Juzenczuk, S.W., 1939 — Flora URSS T.9 p.216 [85.9]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.460 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.03.2013 · powstała/was created 21.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Parnassia_palustris.htm"> Parnassia palustris (dziewięciornik błotny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>