Orobanche lutea · zaraza czerwonawa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.287)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Orobanche pallidiflora · zaraza bladokwiatowa

Orobanche reticulata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.284)
Czerwona Lista — EN–zagrożony
podana z pobliża Polski

Orobanche caryophyllacea · zaraza przytuliowa

zaraza pospolita
Orobanche vulgaris
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.293)
Czerwona Lista — VU–narażony

Orobanche alsatica · zaraza alzacka

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.282)
Czerwona Księga — EN–zagrożony
Czerwona Lista — EN–zagrożony

Orobanche bartlingii · zaraza Bartlinga

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.283)
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
- wyraźny gatunek bliski taksonowi zbiorowemu O. alsatica agg. różniący się jednak od niego kilkoma cechami%
- rośliny zasadniczo mniejsze (16)22-35(48) od O. alsatica (21)30-41(54)
- kwiat mniejszy niż w przypadku O. alsatica, różnica widoczna szczególnie w przypadku korony mierzącej (12)14-17(18) mm przy wymiarach dla drugiego ratunku wynoszących (14)17-21(25)
- górna łatka korony nieznacznie ogruczolona (dla O. alsatica ogruczolenie wyraźne)
- pręciki osadzone 2-3 mm powyżej nasady koronu (u O. alsatica 3-6 mm)
- słupek nagi lub prawie nagi (u O. alsatica gruczołowato owłosiony)

Orobanche elatior · zaraza wielka

Orobanche maior
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.294)
Czerwona Lista — EN–zagrożony

Orobanche gracilis · zaraza krwistoczerwona

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
mylnie podany z Polski

Orobanche minor · zaraza drobnokwiatowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Orobanche picridis · zaraza goryczelowa

Orobanche loricata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.289)
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — EN–zagrożony

Orobanche purpurea · zaraza niebieska

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.291)
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Orobanche coerulescens · zaraza błękitnawa

takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski [24]
ochrona częściowa (2.286)
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Orobanche arenaria · zaraza piaskowa

takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski [24]
ochrona częściowa (2.292)
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Orobanche ramosa · zaraza gałęzista

takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
kenofit, zadomowiony [234]
ochrona częściowa (2.288)

Orobanche lucorum · zaraza berberysowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
efemerofit, niezadomowiony [234]

Orobanche kochii

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
ochrona częściowa (2.280)
Czerwona Lista — VU–narażony

Orobanche mayeri · zaraza Mayera

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
ochrona częściowa (2.281)
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Orobanche bohemica

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
ochrona częściowa (2.279)
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
literatura · references
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.489 [71.6]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2), 1967 — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. p.25 [16.11]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.594 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.431+63k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.449 [9]
· Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.318 [86.5]
· Schischkin, B.K., 1958 — Flora URSS T.23 p.30 [85.23]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.238 [80]
· Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.286 [150.3]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.553 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.01.2016 · powstała/was created 05.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Orobanche.htm"> Orobanche (zaraza) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>