Ophioglossaceae

nasięźrzałowate
Byliny z jednym liściem (rzadko 2, wyjątkowo więcej). Liść jest podzielony na dwie części jedna wygląda jak typowa blaszka liściowa, druga część jest silnie przekształcona w płodną formę kłosowatą lub wiechowatą, niosącą zarodnie.

space

  
Ophioglossum vulgatum
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
[↓] płodna część liścia równowąska (kłosowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu ...
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Dość częsty; wilgotne lub podmokłe łąki, pastwiska, zarośla, jasne lasy. Na różnych glebach zasadowych do obojętnych.
  
  
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
XL
Botrychium lunaria
Botrychium multifidum (podejźrzon rutolistny)
[↑] płodna część liścia pierzasto podzielona (wiechowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· Płonna część liścia pierzasto podzielona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
  
literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.37 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.3 [3]
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.223 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.119 [40]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.31+68 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.9 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.03.24 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 22.01.2016 · powstała/was created 15.12.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Ophioglossaceae.htm">Ophioglossaceae (nasięźrzałowate) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>