takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.395); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Myrica gale L.

woskownica europejska
Gale palustris Chevall.
Myrica gale (woskownica europejska)
09.04.2009 copyright © by Piotr Kobierski
Myrica gale (woskownica europejska)
Myrica gale (woskownica europejska)
Myrica gale
Myrica gale (woskownica europejska)
Myrica gale (woskownica europejska)
Myrica gale

cechy charakterystyczne

Myrica gale (woskownica europejska)
Krzewinka lub krzew dwupienny; silnie rozgałęziony, (0.3)0.5-1.2(2)m wysokości. Gałęzie ciemnobrązowe, pokryte licznymi złocistymi gruczołkami żywicznymi — krzew wydziela silny aromatyczny zapach; młode gałązki owłosione potem ±nagie.

Liście odwrotnie jajowate do odwrotnie lancetowatych, 25-60×8-15(25)mm; w górze odlegle piłkowane, nasada klinowata schodząca w krótki ogonek. Z wiekiem liście nieco skórzaste, ciemnozielone, spodem jaśniejsze, filcowato owłosione, z licznymi gruczołkami żywicznymi, nerw główny wystający.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.395 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Myrica gale (woskownica europejska)
wczesną wiosną, w okresie kwitnienia
Myrica gale (woskownica europejska)
wystepowanie
o mapie występowania
Myrica gale (woskownica europejska)
Wrzosowiska, olszyny i łąki na torfowiskach wysokich, rzadziej na torfowiskach przejściowych i na wilgotnych wydmach; wzdłuż wybrzeża Bałtyku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — [E] – wymierający - krytycznie zagrożony, na izolowanych stanowiskach
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 20090409.1.pkob - Myrica gale (woskownica europejska)
8f · 20090409.1.pkob
leg. Piotr Kobierski
znalezisko 00010000.08_4c.jmak - Myrica gale (woskownica europejska); przy drodze Łeba-Rąbka
9f · 00010000.08_4c.jmak
leg. Jarosław Makowski
/przy drodze Łeba-Rąbka/
znalezisko 20080519.1.js - Myrica gale (woskownica europejska)
4f · 20080519.1.js
leg. Jacek Soboń
literatura · references
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.26 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.184 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.96+73k [15]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.119 [12]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.83 [9]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.218 [119.2]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.96 [86.11]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.620 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.71 [11]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.243 [85.5]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.377 [38]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.66 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.59 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Matuszkiewicz J. M., 2001 — Zespoły leśne Polski. [7]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.01.2016 · powstała/was created 15.03.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Myrica_gale.htm"> Myrica gale (woskownica europejska) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>