takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski [24]
· ochrona ścisła (1.121); b/wył. gosp. (§8.1); b/wył. zagr. (§8.3); wymaga ochr. czynnej
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1428,407)
· Czerwona Lista — REW–wymarły w stanie dzikim na swoich naturalnych stanowiskach na obszarze Polski
· Czerwona Księga — EW–wymarły w warunkach naturalnych

Marsilea quadrifolia L.

marsylia czterolistna
Marsilia quadrifolia L.
Marsilea quadrifolia
29.05.2005, k. Puław; copyright © by Błażej Gierczyk

cechy charakterystyczne

Bylina wodna o cienkim pełzającym kłaczu.

space

Sporokarpia tworzą się u podstawy ogonka liściowego, w okresie sierpień-październik.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.121 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Marsilea quadrifolia
Na stanowiskach naturalnych wymarła; próba reintrodukcji np. nad Jeziorem Goczałkowickim.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

REW – wymarły w stanie dzikim na swoich naturalnych stanowiskach na obszarze Polski.
Na liście z 2006r. takson miał status — EW – wymarły lub zaginiony na stanowiskach naturalnych
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

właściwości i zastosowanie

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

znalezisko 20060623.3.bg - Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna); ok. Puław
3f · 20060623.3.bg
leg. Błażej Gierczyk
/ok. Puław/
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.136 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.44+35k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.37 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.97 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.42 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.27 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.91+t3 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.32 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.17 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.01.2016 · powstała/was created 01.01.2006

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Marsilea_quadrifolia.htm"> Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>