takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Luzula campestris (L.) DC.

kosmatka polna
na stronie — występowanie · znaleziska
Luzula campestris (kosmatka polna)
pokrój w czasie kwitnienia; 21.04.2002, dolina Bystrzycy, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Luzula campestris (kosmatka polna)
Luzula campestris (kosmatka polna)
Luzula campestris (kosmatka polna)
Luzula campestris (kosmatka polna)
Luzula campestris (kosmatka polna)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

znalezisko 20050513.5.05 - Luzula campestris (kosmatka polna); Jurata, półwysep Helski
6f · 20050513.5.05
leg. Marek Snowarski
/Jurata, półwysep Helski/
znalezisko 20020421.2.02 - Luzula campestris (kosmatka polna); dolina Bystrzycy, okolice Wrocławia
6f · 20020421.2.02
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy, okolice Wrocławia/
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.829 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.556 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.593 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.76+82 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.150 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.641 [11]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.112 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.824 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 08.03.2013 · powstała/was created 23.04.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Luzula_campestris.htm"> Luzula campestris (kosmatka polna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>