takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.407)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Linosyris vulgaris Cass.

ożota zwyczajna
Aster linosyris (L.) Bernh.
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
copyright © by Barbara Łotocka
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)

występowanie

Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.407 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20060917.10.js - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
3f · 20060917.10.js
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/
znalezisko 00010000.B26.bl - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
6f · 00010000.B26.bl
leg. Barbara Łotocka
znalezisko 20120812.1.mzch - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna); okolice Włocławka
10f · 20120812.1.mzch
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Włocławka/

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 70 cm · kwitnienie: 8-10

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.133 [71.7]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.137 [16.12]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.662 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.463 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.494 [9]
· Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.194 [86.7]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.519 [11]
· Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.173 [85.25]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.116 [150.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.661 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2017 · powstała/was created 07.02.2006

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Linosyris_vulgaris.htm"> Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>