⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Jaka to roślina]
⇒ zwarta wersja klucza
  
Lemnaceae
XL
(p) [↓] rzęsowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· U nas kwitną sporadycznie.
  
  
(p) [↑] inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Łodyga najwyżej z 1 parą naprzeciwległych liści lub ulistnienie skrętoległe, często naprzemianległe.
  
    
(p) [↓] okwiatu brak lub szczątkowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Owoc niepękający.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
    
      
(p) [↓] rośliny wodne
· ta cecha dia ...
· Kwiaty w skąpokwiatowych kłosach lub pojedynczo.
      
        
Ruppia maritima (rupia morska)
XL
Ruppia maritima (rupia morska)
(p) [↓] kwiaty obupłciowe, dwa naprzeciwlegle
· ta cecha diagno ...
· Kwiaty obupłciowe. Pręciki 2 i kilka słupków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
Ruppia maritima (rupia morska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody słone i słonawe.
        
        
(p) [↑] kwiaty jednopłciowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
        
          
Zostera marina (zostera morska)
XL
(p) [↓] roślina morska, kwiaty w dwóch szeregach w kłosie zamkniętym w pochwie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Kwiaty kłosie w dwóch równoległych szeregach, żeńskie i męskie obok siebie. Kwiaty męskie to pojedyncze pręciki; żeńskie to pojedynczy słupek.
· ta cecha diagn ...
Zostera marina (zostera morska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Całkowicie zanurzona roślina morska, zakorzeniona na dnie, o długich wstęgowatych liściach.
          
          
(p) [↑] kwiaty pojedyncze, męskie jednopręcikowe; liście z pochwowatą nasadą
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Liście w okółkach.
          
            
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
XL
(p) [↓] liście całobrzegie, jest nitka pylnikowa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Pręciki z nitką pylnikową.
· ta cecha diagnostyc ...
Zannichellia palustris s.l. (zamętnica błotna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące lub płynące, stawy, jeziora, strumienie i rzeki nizinne. Wody mezotroficzne do eutroficznych, słodkie lub słabo zasolone, na dnie bagnistym lub piaszczystym, na głębokości 5-70cm.
            
            
(p) [↑] liście ząbkowane, pręciki bez nitki pylnikowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Słupek jeden. Pylniki bez nitki pręcikowej.
            
      
(p) [↑] rośliny lądowe lub błotne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
      
        
(p) [↓] kwiatostan główka lub kolba
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostęp ...
        
          
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
(p) [↓] kwiaty w główkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
          
          
(p) [↑] kwiaty nie w główkach
          
            
Typha latifolia (pałka szerokolistna)
(p) [↓] kwiaty w gęstym, zwartym cylindrycznym kłosie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Liście równowąskie, szersze lub wąskie.
            
            
(p) [↑] kwiaty w kolbach
            
              
Zea mays
kwiatostan żeński
Zea mays
kwiatostan męski
(p) [↓] kwiaty męskie w szczytowej wiesze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Liście lancetowate, 4-12cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
              
              
Acorus calamus (tatarak zwyczajny)
(p) [↓] [↑] kolba pozornie boczna, roślina aromatyczna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Wszystkie części rośliny mają charakterystyczny aromatyczny zapach.
Acorus calamus (tatarak zwyczajny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
              
              
Calla palustris (czermień błotna)
(p) [↑] kwiaty w kolbie objętej pochwą
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Kolby szczytowe, objęte podsadką (pochwą - (spatha)) lub pozornie boczne.
              
        
(p) [↑] kłoski zebrane w kłosy lub wiechy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim t ...
· Liście trawiaste lub szczeciniaste.
        
          
Setaria pumila
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Liście skrętoległe, niekiedy ustawione w 2 rzędy; pochwy liści zwykle otwarte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
          
          
Carex elata (turzyca sztywna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Liście ustawione w 3 rzędach (prostnicach lub odziomkowe; pochwy liści zamknięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
          
    
(p) [↑] z okwiatem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
    
      
(p) [↓] okwiat "kwiatowy"
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
      
        
(p) [↓] krokus, zimowit
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
        
          
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
(p) [↓] kwiaty jesienią bez liści, torebki i liście wiosną
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Torebki pojawiają się nad ziemią, wiosną, równocześnie z lancetowatymi liśćmi.
          
          
Crocus scepusiensis (krokus spiski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
          
        
        
          
(p) [↓] okółki okwiatu zróżnicowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
          
            
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
(p) [↓] łodyga z jednym okółkiem liści, owoc jagoda
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Kwiat jeden, szczytowy, 4 zewnętrzne listki okwiatu lancetowate, zielone, 4 wewnętrzne równowąskie, żółtozielone. Pręcików 8. Owocem jest ciemnogranatowa jagoda.
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Lasy liściaste, buczyny, łęgowe, olsy, rzadko w iglastych. Na glebach wilgotnych, żyznych, zasobnych w próchnicę, zasadowych do lekko kwaśnych.
            
            
(p) [↑] ulistnienie inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
            
              
(p) [↓] sześć lub więcej słupków; rośliny wodne lub szuwarowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Liście wyłącznie odziomkowe, łodyga bezlistna.
              
                
Butomus umbellatus
pokrój
(p) [↓] liście równowąskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Kwiaty obupłciowe; okwiat z dwóch trójlistkowych okółków, wewnętrzny biało-różowy; słupków 6; pręcików 9. Owocem jest trójkomorowy mieszek.
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Strefa brzegowa zbiorników wodnych.
                
                
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
(p) [↑] liście sercowate lub strzałkowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Słupków 8-wiele. Owocem są orzeszki zebrane w główkę lub gwiazdowato otwierające się owocostany. Kwiaty obupłciowe lub jednopłciowe. Płatki białe (rzadziej zaróżowione), opadają.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
                
              
Tradescantia ×andersoniana (trzykrotka Andersona)
(p) [↑] słupek 1 zrośnięty z 3(2) owocolistków
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Kwiaty w dwuskrętku. Okwiat niebieski lub fioletowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
              
          
(p) [↑] wszystkie listki okwiatu podobne
          
            
Yucca filamentosa (jukka karolińska)
(p) [↓] agawowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Yucca filamentosa (jukka karolińska)
(potocznie: jukka) · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
            
            
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
owoce
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
(p) [↓] [↑] pędy gałęziakowate, kłączowa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Szypułka kwiatu członowana. Owocem jagoda.
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
wystepowanie
(potocznie: szparag) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Uprawiane wieloletnie warzywo. Czasem dziczejące.
            
            
(p) [↑] liście inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Pręcików 6 (rzadziej 4); słupek jeden, z trzech zrośniętych owocolistków. Owocem torebka.
            
              
Gagea lutea (złoć żółta)
(p) [↓] kwiatostan groniasty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Rośliny nie mają zapachu czosnku.
              
              
Allium vineale (czosnek winnicowy)
(p) [↑] kwiatostan ±kulisty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· Rośliny pachną czosnkiem.
              
        
        
          
(p) [↓] rośliny wodne, kwiaty jednopłciowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Okwiat z białych płatków, po trzy w dwóch okółkach. Słupek 1, dolny, z 3-6 szyjkami, te mają po 2 znamiona. Owoc dojrzewa pod wodą, torebka sucha lub mięsista, nieregularnie otwierająca się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stron ...
          
          
(p) [↑] lądowe lub błotne, kwiaty obupłciowe
          
            
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
Listera ovata (listera jajowata)
Cephalanthera longifolia
(p) [↓] kwiaty o symetrii grzbiecistej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Pręcik 1 (rzadko 2) zrośnięty z szyjką słupa w prętosłup. Ziarna pyłku sklejone w pyłkowinę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
            
            
(p) [↑] kwiaty promieniste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Owocem jest trójkrawędziasta torebka otwierająca się trzema szczelinami. Nasiona większe.
            
              
(p) [↓] pręciki nieprzekształcone, wolne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
              
                
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
Gladiolus imbricatus (mieczyk dachówkowaty)
(p) [↓] pręciki 3, znamiona 3 podobne do płatków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Liście w dwóch naprzeciwległych rzędach.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
                
                
Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg)
Leucojum vernum
(p) [↑] precików 6; znamiona nieprzekształcone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Liście odziomkowe.
  Wczesnowiosenne rośliny.
                
              
Canna indica hort. (paciorecznik ogrodowy)
(p) [↑] pręciki płatkowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
Canna indica hort. (paciorecznik ogrodowy)
kanna · (potocznie: paciorecznik) · syn. Canna ×generalis · Canna ×hybrida · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Okazała, niezimująca w gruncie, wieloletnia uprawiana roślina ozdobna o bulwiastych kłączach.
              
      
(p) [↑] okwiat niewyróżniający się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
      
        
Juncus inflexus
Juncus conglomeratus
(p) [↓] okwiat suchobłoniasty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Liście wąskie, rurkowate-szydlaste lub płaskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
        
        
(p) [↑] okwiat listkowaty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Liście półobłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
        
          
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta)
XL
(p) [↓] rośliny wodne
· ta cecha dia ...
· Kwiaty wszechstronnie ustawione na osi kłosa, liczne (rzadko 3-5). Pręciki cztery.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
  Wody słodkie, rzadko słonawe.
          
          
(p) [↑] rośliny lądowe
· ta cecha diag ...
· Owocem jest jagoda lub torebka.
          
            
(p) [↓] owoc suchy jednonasienny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Liście równowąskie.
            
              
Triglochin palustre
Triglochin palustre
Triglochin palustre
(p) [↓] grono długie wielokwiatowe
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Kwiaty w długim wielokwiatowym gronie; kwiaty bez przysadki; okwiat wcześnie odpadający.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
              
              
Scheuhzeria palustris
Scheuchzeria palustris
(p) [↑] grono skąpokwiatowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Kwiatostan grono skąpokwiatowe (3-10 kwiatów) ze znacznymi podsadkami. Kwiaty z przysadką; okwiat trwały.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
            
(p) [↑] jagoda lub suchy wielonasienny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Uprawiane warzywo lub ozdobne pnącza.
            
              
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
owoce
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
(p) [↓] półkrzew
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Roślina dwupienna. Owocem jagoda.
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
wystepowanie
(potocznie: szparag) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Uprawiane wieloletnie warzywo. Czasem stosowane jako bylina ozdobna.
              
              
Smilax hispida (kolcorośl szczeciniasta)
(p) [↑] liany z kolcami
· ta cecha diagn ...
· Liście trójkątno-jajowate.
  Rzadko uprawiane kolczaste wieloletnie pnącza.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.187 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.81 [40]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.50 [86.1]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.523 [15]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.03.24 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.12.2015 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Liliopsida-(Monocotyledoneae).htm">Liliopsida (jednoliścienne) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>