⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Jaka to roślina]
⇒ zwarta wersja klucza
  
Lemnaceae
XL
(p) [↓] rzęsowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
  
  
(p) [↑] inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
  
    
(p) [↓] okwiatu brak lub szczątkowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnost ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
    
      
(p) [↓] rośliny wodne
· ta cecha dia ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
      
        
Ruppia maritima (rupia morska)
XL
Ruppia maritima (rupia morska)
(p) [↓] kwiaty obupłciowe, dwa naprzeciwlegle
· ta cecha diagno ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
Ruppia maritima (rupia morska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody słone i słonawe.
        
        
(p) [↑] kwiaty jednopłciowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
        
          
Zostera marina (zostera morska)
XL
(p) [↓] roślina morska, kwiaty w dwóch szeregach w kłosie zamkniętym w pochwie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· ta cecha diagn ...
Zostera marina (zostera morska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Całkowicie zanurzona roślina morska, zakorzeniona na dnie, o długich wstęgowatych liściach.
          
          
(p) [↑] kwiaty pojedyncze, męskie jednopręcikowe; liście z pochwowatą nasadą
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· ta cecha diagnosty ...
          
            
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
XL
(p) [↓] liście całobrzegie, jest nitka pylnikowa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyc ...
Zannichellia palustris s.l. (zamętnica błotna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące lub płynące, stawy, jeziora, strumienie i rzeki nizinne. Wody mezotroficzne do eutroficznych, słodkie lub słabo zasolone, na dnie bagnistym lub piaszczystym, na głębokości 5-70cm.
            
            
(p) [↑] liście ząbkowane, pręciki bez nitki pylnikowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
            
      
(p) [↑] rośliny lądowe lub błotne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
      
        
(p) [↓] kwiatostan główka lub kolba
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostęp ...
        
          
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
(p) [↓] kwiaty w główkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
          
          
(p) [↑] kwiaty nie w główkach
          
            
Typha latifolia (pałka szerokolistna)
(p) [↓] kwiaty w gęstym, zwartym cylindrycznym kłosie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
            
            
(p) [↑] kwiaty w kolbach
            
              
Zea mays
kwiatostan żeński
Zea mays
kwiatostan męski
(p) [↓] kwiaty męskie w szczytowej wiesze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
              
              
Acorus calamus (tatarak zwyczajny)
(p) [↓] [↑] kolba pozornie boczna, roślina aromatyczna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Acorus calamus (tatarak zwyczajny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
              
              
Calla palustris (czermień błotna)
(p) [↑] kwiaty w kolbie objętej pochwą
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
              
        
(p) [↑] kłoski zebrane w kłosy lub wiechy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim t ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
        
          
Setaria pumila
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
          
          
Carex elata (turzyca sztywna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
          
    
(p) [↑] z okwiatem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
    
      
(p) [↓] okwiat "kwiatowy"
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
      
        
(p) [↓] krokus, zimowit
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
        
          
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
(p) [↓] kwiaty jesienią bez liści, torebki i liście wiosną
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
          
          
Crocus scepusiensis (krokus spiski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
          
        
        
          
(p) [↓] okółki okwiatu zróżnicowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
          
            
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
(p) [↓] łodyga z jednym okółkiem liści, owoc jagoda
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stron ...
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Lasy liściaste, buczyny, łęgowe, olsy, rzadko w iglastych. Na glebach wilgotnych, żyznych, zasobnych w próchnicę, zasadowych do lekko kwaśnych.
            
            
(p) [↑] ulistnienie inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
            
              
(p) [↓] sześć lub więcej słupków; rośliny wodne lub szuwarowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
              
                
Butomus umbellatus
pokrój
(p) [↓] liście równowąskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Strefa brzegowa zbiorników wodnych.
                
                
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
(p) [↑] liście sercowate lub strzałkowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy n ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
                
              
Tradescantia ×andersoniana (trzykrotka Andersona)
(p) [↑] słupek 1 zrośnięty z 3(2) owocolistków
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
              
          
(p) [↑] wszystkie listki okwiatu podobne
          
            
Yucca filamentosa (jukka karolińska)
(p) [↓] agawowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Yucca filamentosa (jukka karolińska)
(potocznie: jukka) · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
            
            
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
owoce
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
(p) [↓] [↑] pędy gałęziakowate, kłączowa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
wystepowanie
(potocznie: szparag) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Uprawiane wieloletnie warzywo. Czasem dziczejące.
            
            
(p) [↑] liście inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
            
              
Gagea lutea (złoć żółta)
(p) [↓] kwiatostan groniasty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
              
              
Allium vineale (czosnek winnicowy)
(p) [↑] kwiatostan ±kulisty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· ta cecha diagnostyczna ...
              
        
        
          
(p) [↓] rośliny wodne, kwiaty jednopłciowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stron ...
          
          
(p) [↑] lądowe lub błotne, kwiaty obupłciowe
          
            
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
Listera ovata (listera jajowata)
Cephalanthera longifolia
(p) [↓] kwiaty o symetrii grzbiecistej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
            
            
(p) [↑] kwiaty promieniste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
            
              
(p) [↓] pręciki nieprzekształcone, wolne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
              
                
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
Gladiolus imbricatus (mieczyk dachówkowaty)
(p) [↓] pręciki 3, znamiona 3 podobne do płatków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
                
                
Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg)
Leucojum vernum
(p) [↑] precików 6; znamiona nieprzekształcone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· ta cecha diagnosty ...
Amaryllidaceae (amarylkowate)
  Wczesnowiosenne rośliny.
                
              
Canna indica hort. (paciorecznik ogrodowy)
(p) [↑] pręciki płatkowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
Canna indica hort. (paciorecznik ogrodowy)
kanna · (potocznie: paciorecznik) · syn. Canna ×generalis · Canna ×hybrida · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Okazała, niezimująca w gruncie, wieloletnia uprawiana roślina ozdobna o bulwiastych kłączach.
              
      
(p) [↑] okwiat niewyróżniający się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
      
        
Juncus inflexus
Juncus conglomeratus
(p) [↓] okwiat suchobłoniasty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
        
        
(p) [↑] okwiat listkowaty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagno ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
        
          
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta)
XL
(p) [↓] rośliny wodne
· ta cecha dia ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
Potamogetonaceae (rdestnicowate)
  Wody słodkie, rzadko słonawe.
          
          
(p) [↑] rośliny lądowe
· ta cecha diag ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
          
            
(p) [↓] owoc suchy jednonasienny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnost ...
            
              
Triglochin palustre
Triglochin palustre
Triglochin palustre
(p) [↓] grono długie wielokwiatowe
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
              
              
Scheuhzeria palustris
Scheuchzeria palustris
(p) [↑] grono skąpokwiatowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
            
(p) [↑] jagoda lub suchy wielonasienny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
            
              
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
owoce
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
(p) [↓] półkrzew
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
wystepowanie
(potocznie: szparag) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Uprawiane wieloletnie warzywo. Czasem stosowane jako bylina ozdobna.
              
              
Smilax hispida (kolcorośl szczeciniasta)
(p) [↑] liany z kolcami
· ta cecha diagn ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Smilacaceae
  Rzadko uprawiane kolczaste wieloletnie pnącza.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.187 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.81 [40]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.50 [86.1]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.523 [15]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.01.09 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.12.2015 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Liliopsida-(Monocotyledoneae).htm">Liliopsida (jednoliścienne) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>