antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Juglans regia L.

orzech włoski
Juglans regia (orzech włoski)
gałęź z młodymi owocami; 06.12.2003, Warszawa; copyright © by Barbara Łotocka
Juglans regia (orzech włoski)
szczyt pędu, pąki boczne i blizny liściowe
Juglans regia (orzech włoski)
pąk boczny, blizna liściowa
Juglans regia (orzech włoski)
pąk wierzchołkowy i pąki boczne
Juglans regia (orzech włoski)
kwiaty żeńskie i męskie
Juglans regia (orzech włoski)
kora
Juglans regia (orzech włoski)
kora
Juglans regia (orzech włoski)
pokrój w stanie bezlistnym
Juglans regia (orzech włoski)
kora mlodego drzewa o średnicy ok. 20 cm
Juglans regia (orzech włoski)
orzechy (pestka)
Juglans regia (orzech włoski)
rozwijające się pąki na szczycie pędu
Juglans regia (orzech włoski)
pąk boczny i poniżej charakterystyczna blizna liściowa, widoczne trzy grupy śladów wiązek przewodzących

cechy charakterystyczne

Juglans regia (orzech włoski)
kwiatostany
Juglans regia (orzech włoski)
szczyt pędu, pąki boczne i blizny liściowe
Drzewo 10-25m wysokości, o szerokiej koronie i niskim pniu. Kora jasno lub ciemno szara; spękana dopiero po wielu latach. Młode pędy ±nagie; ich rdzeń jasnobrązowy

space

Kwiaty męskie w pojedynczych kotkach. Kwiaty żeńskie po 2-5(20).

space

Kwitnie kwiecień(maj).

występowanie

Juglans regia (orzech włoski)
pokrój w stanie bezlistnym
Drzewo często uprawiane dla jadalnych owoców — "orzechów włoskich"; ma także drewno cenione w meblarstwie. Możliwości uprawy są limitowane przez najniższe temperatury zimą (łatwo przemarza) i późne przymrozki. Uprawiany jest na glebach różnego typu poza ciężkimi i trwale podmokłymi lub bardzo lekkimi i suchymi.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Azja południowo-zachodnia, środkowa i wschodnia [czas przybycia na teren Polski: XVIII/XIX w. (introdukcja), XXw.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: z niewielką liczbą osobników na jedym lub kilku stanowiskach; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 9130 — żyzne buczyny (SubAll.Dentario glandulosae-Fagenion, SubAll.Galio odorati-Fagenion)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Drzewo owocowe uprawiane dla jadalnych nasion (orzechy włoskie).
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od dawna, przynajmniej w zachodniej Polsce na pojedynczych stanowiskach. Zajmuje liczne nowe stanowiska.
- zalecenia: Ograniczenie uprawy na terenach leśnych.

znalezisko 20031206.2.bl - Juglans regia (orzech włoski); Warszawa
9f · 20031206.2.bl
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa/
znalezisko 20040508.1.mo - Juglans regia (orzech włoski); Poznań, Las Marceliński
4f · 20040508.1.mo
leg. Błażej Gierczyk
/Poznań, Las Marceliński/
znalezisko 20050300.4.bl - Juglans regia (orzech włoski)
7f · 20050300.4.bl
leg. Barbara Łotocka
znalezisko 20060510.1.bl - Juglans regia (orzech włoski)
10f · 20060510.1.bl
leg. Barbara Łotocka
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.60 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.28 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.185 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.97+71k [15]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.121 [12]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.83 [9]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.238 [119.2]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.98 [86.11]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.620a+620b [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.71 [11]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.250 [85.5]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.333 [38]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.67 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.60 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.02.2016 · powstała/was created 08.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Juglans_regia.htm"> Juglans regia (orzech włoski) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>