takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.131); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Isoetes lacustris L.

poryblin jeziorny
Isoetes lacustris (poryblin jeziorny)
08.10.2005, Park Narodowy Bory Tucholskie, brzeg Jeziora Małe Gacno; copyright © by Błażej Gierczyk
Isoetes lacustris (poryblin jeziorny)
Isoetes lacustris (poryblin jeziorny)

cechy charakterystyczne

Na krótkim, bulwiastym trzonie znajduje się rozeta ok. 70 i więcej liści. Liście (5)8-20(40)cm długości i 1-3mm szerokości; ciemnozielone, słabo przeświecające, sztywne, nagle zwężone, krótko zaostrzone; na przekroju poprzecznym obłe do rombowatych.

space

Zarodnikuje w okresie lipiec-wrzesień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.131 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Na dnie do 5m głębokości, w czystych, oligotroficznych i mezotroficznych jeziorach na Pomorzu, nie zawierających znacznej ilości wapnia. Jesienią zamarłe i odpadłe liście mogą masowo gromadzić się przy brzegu jeziora.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.202 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.115 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.31+29k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.32 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.61 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.61 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.11 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.127+t6 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.6 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.24 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 12.12.2015 · powstała/was created 09.01.2006

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Isoetes_lacustris.htm"> Isoetes lacustris (poryblin jeziorny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>