Geraniaceae

bodziszkowate
Kilkanaście gatunków zalicza się do flory Polski. Inne to uprawiane rośliny ozdobne>

Erodium cicutarium · iglica pospolita »1

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Liście w zarysie podługowate, pierzaste

space

Oprócz tego w Polsce występuje/występowało kilka rzadko zawlekanych gatunków z tego rodzaju.

Liście w zarysie okrągławe, dłoniasto podzielone lub klapowane.

Rodzaj bodziszek liczy kilkanaście gatunków należących do flory krajowej. Oprócz tego w uprawie ogrodowej znajdują się różne gatunki obcego pochodzenia.

uwagi

Nazwa geranium jest także potoczną nazwą uprawianych ozdobnych pelargonia (Pelargonium). Wynika to z tego, że oba botaniczne rodzaje (tj. bodziszek (Geranium) i pelargonia (Pelargonium)) należą do tej samej rodziny bodziszkowate (Geraniaceae) i były kiedyś łączone w jednym rodzaju.

space

literatura · references
· Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.191 [71.5]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.324 [16.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.467 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.283+62k [15]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.37+49 [86.1]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.14+42+178 [80]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.193 [150.2]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.403 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 24.02.2016 · powstała/was created 08.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Geraniaceae.htm"> Geraniaceae (bodziszkowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>