takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Equisetum sylvaticum L.

skrzyp leśny
na stronie — opis · zmienność · występowanie · znaleziska
Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
pokrój; 03.10.2010, Wetlina, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski
Equisetum sylvaticum
pęd zarodnikowy, u skrzypu leśnego pędy zarodnikowe zielenieją zaraz po wysypaniu zarodników i przekształcają się w pędy płonne (asymilacyjne); zbiorowisko: ziołorośle z lepiężnikiem białym Ass.Petasitetum albi ZLATN. 1928; 02.05.2003, Góry Orlickie, Jamorozowa Polana (okolice Dusznik Zdroju); copyright © by Michał Smoczyk
Equisetum sylvaticum
pędy ze strobilami i młodymi pędami bocznymi
Equisetum sylvaticum
pędy

opis

Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
pokrój
Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
przekrój łodygi
Kłącze nagie. Wiosenne pędy z kłosami nie zamierają lecz zielenieją, wypuszczają gałązki i stają się pędami płonnymi, asymilacyjnymi. Wiosną, oprócz pędów zarodnikowych (płodnych), wyrastają też płonne pędy asymilacyjne.

space

Pochwy wąsko lejkowate, co najwyżej równie długie jak szerokie; żebra z widocznym rowkiem grzbietowym. Ząbki trwale zrośnięte po kilka w 2-6 tęposzpiczaste, trójkątne, łatki (ich liczba mniejsza od ilości żeber łodygi); długość ząbków do połowy długości pochwy; bez grzbietowego rowka; barwa rdzawo-prześwitująca, jedynie pośrodku z ciemniejszą pręgą.

space

Wiosenne pędy zarodnikowe 10-30 cm wysokości, 3-5 mm grubości, nierozgałęzione, czerwonobrązowe, obłe lub płytko rowkowane, gładkie. Ich pochwy wąsko lejkowate i ±brzuchato wydęte, często zachodzące na siebie, w dole zielonawe, pod ząbkami rdzawoczerwonobrązowe, gładkie lub płytko rowkowane, z niedostrzegalnymi rowkami grzbietowymi, ząbki zrośnięte w 2-6 rdzawych, błoniastych łatek.

space

zmienność

Gatunek o niewielkiej zmienności. Forma f. capillare (Hoffm.) Milde spotykana głównie w górskich świerczynach, jest bogato rozgałęziona. gałązki są włosowato cienkie i poziomo odstające.

występowanie

Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity w górach i na pogórzu, na nizinach mniej częsty.

space

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

znalezisko 20101003.2.10 - Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny); Wetlina, Bieszczady
11f · 20101003.2.10
leg. Marek Snowarski
/Wetlina, Bieszczady/
znalezisko 20090706.1.jkr - Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny); Kraków
1f · 20090706.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.216 [71.1]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.32 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.19 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.32 [9]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.116 [40]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.12 [11]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.63+64 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.47 [17]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.107+t5 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.9 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.01.2016 · powstała/was created 21.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Equisetum_sylvaticum.htm"> Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>