takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Equisetum ramosissimum Desf.

skrzyp gałęzisty
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
15.07.2009, Raba Niżna, Beskid Wyspowy; copyright © by Dariusz Tlałka
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
przekrój łodygi w okolicach pochwy (z lewej) i w międzywęźlu (z prawej)

cechy charakterystyczne

Gatunek silnie zmienny, szczególnie w stopniu rozgałęziania się i grubości łodyg oraz formie i barwie pochew łodygowych.
Rośliny szarozielone, (10)20-100(150)cm wysokości, zwykle w dole okółkowo rozgałęziające się, krzaczaste; niezimozielone.

space

Pochwy liściowe 2×dłuższe niż szersze, wąsko lejkowato rozszerzone, szarozielone lub dolne brązowawe.

space

Gałązki (o ile są) w nieregularnych okółkach, puste, 5-9-żebrowe, ich pierwszy człon nie dłuższy niż przebita przezeń pochwa łodygowa.

space

Kłosy zarodnionośne pojawiają się w okresie maj-lipiec.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, głównie na południu Polski. Brzegi wód, piaski, skarpy przy drogach. Gleby suche i umiarkowanie wilgotne, zasadowe lub obojętne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Equisetum ×moorei

Equisetum ramossisimum × hyemale
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.207 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.118 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.33 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.35 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.63+66 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.50 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.14 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.109+t5 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.8 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.20 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.09.2016 · powstała/was created 28.01.2010

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Equisetum_ramosissimum.htm"> Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>