Wieloletnie byliny o głęboko w ziemi umieszczonych kłączach.
Łodyga jest członowana. W węzłach, okółkowo odchodzą łodyżki kolejnego rzędu. Łodyga jest żebrowana, w środku pusta, z mniejszym lub większym centralnym kanałem powietrznym i kanałami obwodowymi.
Przy oznaczaniu skrzypów należy zwrócić uwagę na różne rodzaje pędów. U części gatunków występują osobne, znacznie różniące się pędy zarodnikowe, wyrastają wiosną i są zakończone kłosem z zarodniami oraz pędy asymilacyjne, płonne. U innych gatunków kłosy tworzą się na pędach wyglądających tak samo jak pędy płonne lub pędy zarodnikowe zielenieją i zmieniają się w pędy letnie, asymilacyjne. Pędy mogą być zimozielone lub zamierają na zimę.
Ważną cechą diagnostyczną jest przekrój poprzeczny łodygi, a w nim wielkość centralnego kanału powietrznego i kanałów obwodowych w stosunku do średnicy łodygi.
Należy także zwrócić uwagę na liczbę, kształt i rowkowanie żeber. Tak samo ważne są cechy związane z pochwami i ich ząbkami.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Pteridophyta (paprotniki)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) [↓] oznaczanie po pędach z kłosami zarodnionośnymi
  
    
(p) [↓] różnopostaciowe pędy zarodnionośnie i płonne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźn ...
· ta cecha diagnostyczna ...
    
      
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
XL
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
pędy zarodnionośne z kłosami oraz młode pędy asymilacyjne
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
młody pęd asymilacyjny XL
(p) [↓] pędy zarodnionośne grube
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
wystepowanie
syn. Equisetum maximum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Źródliska, wilgotne zarośla i temu podobne podmokłe siedliska.
      
      
(p) [↑] pędy zarodnionośne cieńsze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
      
        
Equisetum sylvaticum
Equisetum sylvaticum
Equisetum sylvaticum
(p) [↓] ząbki zrośnięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W lasach różnego typu, na siedliskach wilgotnych, rzadziej poza lasami na torfowiskach. Wyłącznie na glebach kwaśnych, podmokłych.
        
        
(p) [↑] ząbki niezrośnięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
        
          
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
(p) [↓] ząbki szeroko suchobłoniasto obrzeżone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Siedliska półcieniste; lasy łęgowe, zarośla przy ciekach wodnych, na glebach wilgotnych; nie toleruje wapnia.
          
          
Equisetum arvense (skrzyp polny)
XL
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
(p) [↑] ząbki bez suchobłoniastego obrzeżenia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
Equisetum arvense (skrzyp polny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsta roślina synantropijna, jako chwast na polach, na terenach ruderalnych, przy szlakach komunikacyjnych; poza tym w rożnego rodzaju lasach, tereny piaszczyste, murawy itd. Na glebach różnego rodzaju, z przewagą wilgotnych i kwaśnych.
          
    
(p) [↑] pędy zarodnionośne i płonne podobne do siebie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
    
      
(p) [↓] kłos tępo zakończony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
      
        
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
(p) [↓] pędy grube, wcale lub słabo rozgalęzione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
wystepowanie
syn. Equisetum limosum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Szuwary, torfowiska, tereny bagienne wokół wód stojących lub wolno płynących. Gatunek światłolubny, związany z glebami kwaśnymi i ubogimi, stale podmokłymi.
        
        
(p) [↑] łodygi cieńsze, rozgałęziające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
        
          
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
(p) [↓] rozgałęzienia tylko w nasadzie łodygi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Mokre łąki, brzegi wód, olszyny, rzadziej jako chwast na polach i przy drogach. Na glebach umiarkowanie wilgotnych lub trwale podmokłych, ubogich, torfiastych, zwykle kwaśnych.
          
          
Equisetum litorale
XL
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
(p) [↑] łodyga rozgałęziająca się na całej długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
syn. Equisetum arvense × fluviatile · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
      
(p) [↑] kłos z ostrym kończykiem (Hippochaete)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
      
        
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
(p) [↓] łodyga w dole rozgałęziająca się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczn ...
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, piaski, skarpy przy drogach. Gleby suche i umiarkowanie wilgotne, zasadowe lub obojętne.
        
        
(p) [↑] łodyga nierozgałęziająca się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
        
          
Equisetum hyemale
strobil
Equisetum hyemale (skrzyp zimowy)
liście
Equisetum hyemale
(p) [↓] łodygi sztywne 4-6mm średnicy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różn ...
Equisetum hyemale (skrzyp zimowy)
wystepowanie
syn. Equisetum hiemale · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne zbocza i lasy, brzegi cieków wodnych. Gleby umiarkowanie wilgotne i wilgotne, piaszczyste lub gliniaste, preferuje zasadowe lub obojętne.
          
          
(p) [↑] łodygi ±wiotkie, 1-3mm średnicy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
          
            
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
przekrój przez dolną część pędu głównego
(p) [↓] kanał centralny wąski
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. taki ...
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występuje na podmokłych łąkach, źródliskach, mokrych piaskach, skarpach, jako roślina pionierska na rzecznych łachach. Preferuje wilgotne gleby zasobne w humus, zasadowe lub obojętne. Światłolubna i stosunkowo ciepłolubna.
            
            
Equisetum ×trachyodon (skrzyp Mackaya)
Equisetum ×trachyodon (skrzyp Mackaya)
(p) [↑] kanał centralny zajmuje połowę łodygi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
Equisetum ×trachyodon (skrzyp Mackaya)
syn. Equisetum hyemale × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
  Podmokłe łąki na pd.
            
  
(p) [↑] oznaczanie po pędach płonnych
  
    
(p) [↓] łodyga nierozgałęziająca się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
    
      
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
(p) [↓] łodyga obła
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje s ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
wystepowanie
syn. Equisetum limosum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Szuwary, torfowiska, tereny bagienne wokół wód stojących lub wolno płynących. Gatunek światłolubny, związany z glebami kwaśnymi i ubogimi, stale podmokłymi.
      
      
(p) [↑] łodyga bruzdowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
      
    
(p) [↑] łodyga bogato okółkowo rozgałęziająca się
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
    
      
Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
Equisetum sylvaticum
Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
(p) [↓] gałązki 2-3×rozgałęzione; ząbki pochwy złączone po kilka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
Equisetum sylvaticum (skrzyp leśny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W lasach różnego typu, na siedliskach wilgotnych, rzadziej poza lasami na torfowiskach. Wyłącznie na glebach kwaśnych, podmokłych.
      
      
(p) [↑] gałązki pojedyncze; ząbki niezłączone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
      
        
Equisetum telmateia
Equisetum telmateia
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
(p) [↓] pęd gruby (5)10-15mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
wystepowanie
syn. Equisetum maximum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Źródliska, wilgotne zarośla, lasy łęgowe i temu podobne podmokłe siedliska na glebach obojętnych lub zasadowych.

⇒ zobacz też węzeł E. fluviatile (łodyga co najwyżej słabo rozgałęziona; kanał centralny bardzo szeroki)

        
        
(p) [↑] pęd cieńszy, wyraźnie żebrowany
        
          
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
przekrój łodygi w okolicach pochwy (z lewej) i w międzywęźlu (z prawej)
(p) [↓] szarozielona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, piaski, skarpy przy drogach. Gleby suche i umiarkowanie wilgotne, zasadowe lub obojętne.
          
          
(p) [↑] trawiastozielone
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostycz ...
          
            
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
(p) [↓] gałązki delikatne, pochwy na nich długie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Siedliska półcieniste; lasy łęgowe, zarośla przy ciekach wodnych, na glebach wilgotnych; nie toleruje wapnia.
            
            
(p) [↑] gałązki dość sztywne, pochwy na nich krótkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
            
              
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
Equisetum xlitorale
schematyczny rysunek przekroju pędu
(p) [↓] pochwy łodygowe odstające
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
syn. Equisetum arvense × fluviatile · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) [↑] wszystkie pochwy łodygowe przylegające
              
                
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
(p) [↓] pierwszy człon gałązki ±dłuższy od pochwy łodygowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
Equisetum arvense (skrzyp polny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsta roślina synantropijna, jako chwast na polach, na terenach ruderalnych, przy szlakach komunikacyjnych; poza tym w rożnego rodzaju lasach, tereny piaszczyste, murawy itd. Na glebach różnego rodzaju, z przewagą wilgotnych i kwaśnych.
                
                
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Mokre łąki, brzegi wód, olszyny, rzadziej jako chwast na polach i przy drogach. Na glebach umiarkowanie wilgotnych lub trwale podmokłych, ubogich, torfiastych, zwykle kwaśnych.
                
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.205 [71.1]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.32 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.18 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.32 [9]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.116 [40]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.11 [11]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.31+62 [86.1]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.101 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.7 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.01.09 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.09.2016 · powstała/was created 14.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Equisetaceae.htm">Equisetaceae (skrzypowate) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>