takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.272)

Empetrum nigrum L. s. str.

bażyna czarna
Empetrum nigrum L. ssp. nigrum
na stronie — uwagi · występowanie · wymagania i uprawa · znaleziska
Empetrum nigrum (bażyna czarna)
pokrój; 08.09.2002, Dzwirzyno-Grzybowo, za wydmami; copyright © by Marek Snowarski
Empetrum nigrum (bażyna czarna)
gałązka i liście w zbliżeniu
Empetrum nigrum (bażyna czarna)
gałązka
Empetrum nigrum ssp. nigrum
kwiaty
Empetrum nigrum ssp. nigrum
pokrój
Empetrum nigrum ssp. nigrum
Empetrum nigrum ssp. nigrum
Empetrum nigrum ssp. nigrum
Ten gatunek bażyny czarnej w Polsce występuje wzdłuż wybrzeża Bałtyku, na wydmach, w nadmorskich borach i na torfowiskach. Jest dwupienny, ma węższe liście, pędy długie, pokładające się i zakorzeniające.

space

Owoce bażyny są jadalne.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.272 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Empetrum nigrum (bażyna czarna)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — [V]–narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: krzewy liściaste · do ogrodu wrzosowego

Wymagania: światło · półcień lub umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · ‘Bernstein’ · ‘Zitronella’

znalezisko 20020908.6.02 - Empetrum nigrum (bażyna czarna); Dzwirzyno-Grzybowo, za wydmami
3f · 20020908.6.02
leg. Marek Snowarski
/Dzwirzyno-Grzybowo, za wydmami/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.521 [71.2]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.90 [16.10]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.322 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.351+67k [15]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.349 [12]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.188 [9]
· Sokolov S.Ja., 1958 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.4 p.303 [119.4]
· Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.59 [86.5]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.219 [11]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 p.512 [85.14]
· Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.14 [150.3]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.485 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 28.02.2016 · powstała/was created 19.01.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Empetrum_nigrum_ssp._nigrum.htm"> Empetrum nigrum (bażyna czarna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>