Kłącze pionowe, grube, gęsto pokryte łuskami.

Liście tworzą różyczkę liściową; jasnozielone, cienkie, 1-4× pierzaste. Listki w nasadzie ±symetryczne.

Zawijki obecne, ±nerkowate, przyrośnięte w miejscu wykrojenia.

Ogonek liściowy z 5-7 wiązkami przewodzącymi. Podobna Athyrium ma ogonki liściowe z 2 wiązkami przewodzącymi.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Polypodiopsida (paprocie)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) liście 1× pierzaste, najszersze w połowie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
  
    
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
(p) liście jasnozielone, ogonek cienki łamliwy, z rozproszonymi łuseczkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Liście jasnozielone, z 10-20 parami listków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Olszyny, łozowiska, torfowiska, wilgotne lasy; na kwaśnych glebach.
    
    
(p) liście zielone do ciemnozielonych, ogonek gruby, niełamliwy, z gęstymi łuseczkami(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Liście zielone, ciemnozielone lub szarozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
  Dryopteris filix-mas s.l.
    
      
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
(p) liście bez ciemnej plamy w nasadzie listka (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Liście ±miękkie, zwykle nie zimują, zielone do ciemnozielonych; bez gruczołków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolita, często dominuje w runie. Wilgotne lasy liściaste i iglaste, zarośla, zbocza; głównie w miejscach zacienionych; na glebach różnego typu za wyjątkiem silnie podmokłych.
      
      
(p) nasada listków z czarnofioletową plamą (na świeżym materiale)(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· Ogonek 1/6-1/5 długości blaszki liściowej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
Dryopteris affinis agg. (nerecznica mocna agg.)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zacienione lasy liściaste i iglaste. Na podłożu zasobnym w próchnicę, w miejscach zacienionych. W przeciwieństwie do nerecznicy samczej (Dryopteris filix-mas) nie tworzy rozległych asocjacji a występuje zwykle pojedynczo.
      
        
Dryopteris borreri (nerecznica Borrera)
XL
Dryopteris borreri (nerecznica Borrera)
(p) odcinki listków ucięte na końcu, całobrzegie lub po części ząbkowane (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· Odcinki 1 rzędu leżą ± w jednej płaszczyźnie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczn ...
Dryopteris borreri (nerecznica Borrera)
syn. Dryopteris pseudomas · takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
        
        
Dryopteris cambrensis (nerecznica walijska)
Dryopteris cambrensis (nerecznica walijska)
(p) odcinki listków zaokrąglone i ząbkowane na końcu(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Odcinki 1 rzędu są wygięte do góry na większej części blaszki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Dryopteris cambrensis (nerecznica walijska)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
        
  
(p) liście 3-4× pierzaste, najszersze w pobliżu nasady(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
  
    
(p) nie ogruczolone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Ogonek i oś liścia z rozproszonymi łuskami do 1cm długości, jasnobrązowymi do brązowych, jednobarwnymi, na górze tępymi lub nagle zaostrzonymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
  Dryopteris spinulosa s.l.
    
      
Dryopteris carthusiana (nerecznica krótkoostna)
Dryopteris carthusiana (nerecznica krótkoostna)
(p) liście żółtozielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Ogonek liściowy stosunkowo cienki, krótszy lub taki jak blaszka liściowa, skąpo pokryty jasnobrunatnymi, jajowatymi łuskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Dryopteris carthusiana (nerecznica krótkoostna)
wystepowanie
syn. Dryopteris spinulosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolita. Wilgotne lasy z próchniczną glebą, często w buczynach, zarośla, nad ciekami wodnymi i stawami; w miejscach zacienionych, rzadko w pełnym słońcu
      
      
Dryopteris remota (nerecznica pośrednia)
Dryopteris remota (nerecznica pośrednia)
XL
(p) liście ciemnozielone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Ogonek liściowy znacznie krótszy od blaszki, gęsto pokryty dwubarwnymi, lancetowatymi łuskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Dryopteris remota (nerecznica pośrednia)
syn. Dryopteris affinis × expansa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy podgórskie, rozmieszczenie wymaga badań.
      
    
(p) rośliny ogruczolone(↑nie)
· ta cecha diagnosty ...
· Liście 3-4×pierzaste. Blaszka liściowa do 2× dłuższa niż szersza, ogonek podobnej długości, listki płaskie; odcinki pierwszego rzędu odgięte ku górze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Dryopteris dilatata agg. (nerecznica szerokolistna (agg.))
wystepowanie
syn. Dryopteris austriaca · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Dryopteris austriaca s.l.
    
      
Dryopteris expansa (nerecznica górska)
Dryopteris expansa (nerecznica górska)
(p) liście jasnozielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Łuski na ogonku liściowym z pręgą środkową zwykle nie sięgającą szczytu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
Dryopteris expansa (nerecznica górska)
wystepowanie
syn. Dryopteris assimilis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne lasy, zwłaszcza bukowe.
      
      
Dryopteris expansa
Dryopteris expansa
Dryopteris expansa
(p) liście ciemnozielone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Łuski na ogonku liściowym z pręgą sięgającą do szczytu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Dryopteris dilatata (nerecznica szerokolistna (s. str.))
wystepowanie
syn. Dryopteris lanceolatocristata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Górskie lasy iglaste i liściaste, także w piętrze kosodrzewiny, na niżu w wilgotnych lasach, zaroślach nad ciekami wodnymi, w miejscach zacienionych.
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.42+37k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.9 [3]
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.262 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.131 [40]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.80 [86.1]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.30 [85.1]
· Tlałka D., Rostański A., 2012 — Paprotniki Polski p.105+31k [301]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.27 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 29.01.2016 · powstała/was created 05.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Dryopteris.htm"> Dryopteris (nerecznica) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>