antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.

wronóg grzebieniasty
Coronopus procumbens Gilib. · Coronopus ruellii All.
Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)
15.06.2010, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)
XL
Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)
Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)
XL
Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)
XL
Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)
XL
Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)
XL
Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)
XL

cechy charakterystyczne

Wronóg podwójny (Coronopus didymus) jest gatunkiem południowoamerykańskim rzadko zawlekanym. Owoce są krótsze od szypułek, w zarysie poprzecznie eliptyczne, wykrojone z góry i z dołu, ok. 1.5mm długości i 2.2-3mm szerokości, w wycięciu ledwo widoczna (do 0.2mm długości) szyjka słupka, powierzchnia bez ząbkowanym listewek. Płatki krótsze od działek. Kwiaty krótsze od szypułek.
Rośliny jednoroczne lub dwuletnie, nagie. Łodygi (5)10-30(35)cm długości, zwykle pokładające się i przylegające do ziemi.

space

Kwiatostan silnie skrócony, szypułki kwiatów krótsze od kwiatów, gęste (8)10-25(35)-kwiatowe. Kwiaty drobne. Działki ok. 1mm długości. Płatki 1.2-1.8mm długości, białe.

space

Kwitnienie czerwiec-sierpień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Drogi polne, zruderalizowane trawniki, na glebach ciężkich, aż ilastych, żyznych, suchych ale i okresowo podmokłych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A3. zmniejszanie się wielkości populacji w przyszłości (maksymalnie do 100 lat) o ≥50%: — przewidywane, oszacowane, wydedukowane lub domniemane, w perspektywie maksymalnie do 100 lat; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20100615.3.pk - Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty); Szczeglacin
4f · 20100615.3.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/
znalezisko 19930804.KRAM113078.jkr - Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty); Warszawa, Powązki
2f · 19930804.KRAM113078.jkr
leg.  
/Warszawa, Powązki/
znalezisko 19570607.KRAM442017.jkr - Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)
4f · 19570607.KRAM442017.jkr
leg. A. Jasiewicz
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.197 [71.3]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.264 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.283 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.200 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.184 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.61 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1041 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.182 [11]
· Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.538 [85.8]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.402 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.234 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 15.06.2017 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Coronopus_squamatus.htm"> Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>