⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat niezróżnicowany lub zredukowany - zielne]
  
Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy)
Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy)
liście miękkie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
· Pozostałość szyjki słupka znacznie krótsza od dojrzałego owocu; owoc w nasadzie bez kolca.
Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące, z preferencją dla płytkich i ciepłych, o podłożu gliniasto-ilastym bez mułu organicznego.
  
  
liście sztywne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
· Na owocu szyjka słupka przekształcona w równie długi lub do 2.5×dłuższy kolec; u nasady owoca dwa kolce.
  Wody stojące, rzadko w wolno płynących, mezo- i eutroficzne, żyzne, umiarkowanie alkaliczne, z organicznym podłożem, na głębokości 40-200cm.
  
    
Ceratophyllum demersum (rogatek sztywny)
Ceratophyllum demersum (rogatek sztywny)
owoce nieoskrzydlone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Ceratophyllum demersum (rogatek sztywny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolicie.
    
    
owoce oskrzydlone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
Ceratophyllum platyacanthum (rogatek skrzydełkowaty)
rogatek płaskokolcowy · syn. Ceratophyllum demersum ssp. platyacanthum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bardzo rzadko.
    
literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.155 [15]
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.363 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.99 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.146 [40]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.48 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.248 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.189 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.12.2016 · powstała/was created 28.03.2009

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Ceratophyllaceae.htm"> Ceratophyllaceae (rogatkowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>