Włoski puchu kielichowego (pappus) na niełupkach i zalążni nierozgałęzione, pojedyncze, ewentualnie z zadziorkami ale nie pierzasto rozgałęzione. Koszyczki najczęściej półkuliste.

Zbliżony wygląd mają gatunki z rodzaju ostrożeń (Cirsium), ale tam puch kielichowy jest pierzasto rozgałęziony.

klucz do gatunków niżowych

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Asteroideae - "ostowate"]
  
Carduus nutans (oset zwisły)
koszyczki bardzo duże, pojedynczo, zwieszone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Zewnętrzne i środkowe listki okrywy w środkowej części zwężone i następnie rozszerzone, lancetowate zakończone długim (8 mm) cierniem.
Carduus nutans (oset zwisły)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Ciepłe stanowiska o charakterze ruderalnym, przydroża, nasypy, kserotermiczne zruderalizowane pastwiska, ugory, hałdy, kamieniołomy.
  
  
koszyczki mniejsze, wzniesione(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Zewnętrzne i środkowe listki okrywy w zarysie lancetowate, w połowie nie zwężają się, zakończone krótkim cierniem.
  
    
Carduus acanthoides
Carduus acanthoides (oset nastroszony)
koszyczki pojedynczo (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· Liście obustronnie nagie lub rzadko owłosione. Jeśli obustronnie, pajęczynowato owłosione — popłoch pospolity (Onopordum acanthium).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
Carduus acanthoides (oset nastroszony)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Przydroża, tereny ruderalne, brzegi rzek, ugory, pola uprawne. Preferuje stanowiska wilgotne i okresowo wysychające, zasobne w azot.
    
    
koszyczki zebrane po kilka na końcach pędów(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne eleme ...
· Liście spodem krótko lub kutnerowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
    
      
Carduus crispus
Carduus crispus
dwuletnia; koszyczki na szypułach (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Górne liście łodygowe pierzastowrębne, rzadziej niepodzielone, nieregularnie i nierówno ząbkowane; eliptyczne do lancetowatych, w nasadzie stopniowo się zwężające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Carduus crispus (oset kędzierzawy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Stanowiska wilgotne, ziołorośla przy rzekach i ciekach wodnych, wilgotne polany i obrzeża lasów, pobocza dróg, wilgotne tereny ruderalne. Preferuje gleby żyzne, zasobne w azot.
      
      
Carduus personata (oset łopianowaty)
Carduus personata (oset łopianowaty)
bylina; koszyczki siedzące(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Górne liście łodygowe niepodzielone, drobno regularnie ±równo ząbkowane; jajowate do szeroko jajowatych, w nasadzie zaokrąglone lub wpół obejmujące łodygę; spodem luźno, szaro filcowato owłosione, łysiejące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
Carduus personata (oset łopianowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina górska i podgórska. Na wilgotnych stanowiskach, w ziołoroślach przy potokach, łąkach, terenach ruderalnych przy siedzibach ludzkich. Preferuje gleby żyzne, bogate w humus.
      

Carduus glaucus · oset siny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Carduus collinus · oset pagórkowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony

Carduus ×lobulatus · oset klapowany

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.377 [71.7]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.357 [16.12]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.687 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.495+454k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.710 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.516 [9]
· Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.19+207+229 [86.7]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.547 [11]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1963 — Flora URSS. T.28 p.4 [85.28]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.302+274 [80]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.220 [150.4]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 24.02.2015 · powstała/was created 12.01.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Carduus.htm"> Carduus (oset) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>