takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Campanula rotundifolia L.

dzwonek okrągłolistny
Campanula pinifolia R.Uechtr. ex Pančić · Campanula racemosa Krašan
Campanula rotundifolia
pokrój w czasie kwitnienia; 16.06.2003 copyright © by Barbara Łotocka
Campanula rotundifolia
puste torebki
Campanula rotundifolia
liście u nasady pędu
Campanula rotundifolia
kwiatostan
Campanula rotundifolia (dzwonek okrągłolistny)
Campanula rotundifolia
kwiat
Campanula rotundifolia
dojrzała torebka z zaschniętym okwiatem
Campanula rotundifolia
przekrój podłużny młodej zalążi, nasiona różowobrązowe (młodsze byłyby purpurowe, dojrzałe jasnobrązowe)
Campanula rotundifolia
zalążnia w przekroju poprzecznym
Campanula rotundifolia
torebka otwarta w sposób naturalny - otworki przy szypułce
Campanula rotundifolia (dzwonek okrągłolistny)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Lasy, zarośla, murawy.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Campanula rotundifolia ssp. sudetica · dzwonek okrągłolistny sudecki

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
Takson endemiczny Sudetów (czeskie i polskie Karkonosze oraz pasmo Wysokiego Jesionka). Występuje powyżej górnej granicy lasu.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 40 cm · kwitnienie: 6-8

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘Alba’

literatura · references
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.744 [71.6]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.70 [16.12]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.638 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.449 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.460 [9]
· Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.216+222+228 [86.3]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.498 [11]
· Schischkin, B.K., Bobrov, E.G., 1957 — Flora URSS T.24 p.294 [85.24]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.92 [150.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.646 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 09.02.2016 · powstała/was created 20.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Campanula_rotundifolia.htm"> Campanula rotundifolia (dzwonek okrągłolistny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>