takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Briza media L.

drżączka średnia
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Briza media (drżączka średnia)
kłos; 10.08.2008, łąka pod Kołobrzegiem; copyright © by Tadeusz Twardy
Briza media
Briza media
kłoski
Briza media
kłosek
Briza media
Briza media (drżączka średnia)
Briza media (drżączka średnia)
Briza media (drżączka średnia)
Briza media (drżączka średnia)
Briza media (drżączka średnia)
Briza media (drżączka średnia)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina kępkowa; pospolita; łąki, pastwiska.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość do 30 cm · kwitnienie: 8-9

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.897 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.578 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.658 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.309 [86.1]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.697 [11]
· Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.146+i480 [5]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.173 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.906 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 08.02.2016 · powstała/was created 20.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Briza_media.htm"> Briza media (drżączka średnia) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>