⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat zróżnicowany, korona zrośnięta - zielne]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) korona o symetrii grzbiecistej, rurka zagięta lub zakrzywiona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
  
    
Echium vulgare (żmijowiec zwyczajny)
Echium vulgare (żmijowiec zwyczajny)
XL
(p) pręciki wystają z korony (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Pręciki wyraźnie wystają z korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
  W Polski występują dwa gatunki: pospolity na terenie całego kraju żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare) (kwiaty niebieskofioletowe) i występujący tylko na wchodzie Lubelszczyzny żmijowiec czerwony (Echium russicum) (kwiaty czerwone).
    
    
Anchusa arvensis (farbownik polny)
Anchusa arvensis (farbownik polny)
XL
(p) rurka korony zgięta, pręciki nie wystają(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Korona słabo grzbiecista, talerzykowata, rąbek szeroki, z prawie jednakowymi łatkami; rurka kolankowato zgięta.
Anchusa arvensis (farbownik polny)
wystepowanie
krzywoszyj polny · syn. Lycopsis arvensis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Drogi polne, przydroża, trawiaste tereny ruderalne, ugory, miedze, chwast w uprawach (zboża, okopowe). Na glebach różnego typu.
    
  
(p) korona kwiatowa o symetrii promienistej, rurka prosta(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
  
    
(p) zalążnia niepodzielona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
Heliotropium arborescens (heliotrop peruwiański)
heliotrop krzewiasty · (potocznie: heliotrop ogrodowy) · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Heliotropium europaeum L. było dawniej zawlekane. Heliotrop peruwiański (Heliotropium arborescens) jest stosunkowo często uprawianym kwiatem letnim.
    
    
(p) zalążnia podzielona(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
    
      
Cerinthe minor (ośmiał mniejszy)
Cerinthe minor (ośmiał mniejszy)
(p) roślina naga (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Rozłupki dwie lub trzy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Cerinthe minor (ośmiał mniejszy) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
(p) rośliny owłosione(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Rozłupki cztery.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
      
        
(p) korona bez rurki (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
        
          
Borago officinalis (ogórecznik lekarski)
XL
Borago officinalis (ogórecznik lekarski)
XL
(p) łatki korony ostre (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Liście podługowato-eliptyczne.
          
          
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
(p) łatki korony tępe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Liście odziomkowe łopatkowate lub sercowato-jajowate.
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
        
(p) korona z rurką(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
        
          
(p) korona rurkowatodzwonkowata (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Słupek wystaje z korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
          
          
(p) korona lejkowata lub talerzykowata(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
          
            
(p) bez osklepek (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
            
              
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
(p) kielich tylko częściowo rozcięty (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Korona w gardzieli z pięcioma łukowatymi, orzęsionymi liniami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
              
              
Lithospermum arvense (nawrot polny)
(p) kielich silnie rozcięty(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Gardziel korony z pięcioma podłużnymi owłosionymi fałdami lub prostymi podłużnymi liniami włosków.
· ta cecha diagnostyczn ...
              
            
(p) z osklepkami(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
            
              
Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana)
Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana)
Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana)
(p) kielich prawie dwuklapowy (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Korona 2-3 mm średnicy; fioletowa.
Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) kielich pięcioząbkowy(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
              
                
(p) rozłupki z haczykowatymi kolcami (↓nie)
                
                  
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa
(p) kwiaty małe niebieskie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Rozłupki tylko na kantach z (1)2(3) rzędami haczykowatych kolców. Ząbki kielicha przy dojrzałych rozłupkach nie rozpostarte i podwinięte.
· ta cecha diagnostyc ...
Lappula squarrosa (lepnik zwyczajny) · notka
wystepowanie
syn. Lappula myosotis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale (ostrzeń pospolity)
Cynoglossum officinale (ostrzeń pospolity)
(p) kwiaty średnie brązowopurpurowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Całe rozłupki kolczaste. Ząbki kielicha w dojrzałości niełupek rozpostarte na boki i często podwinięte.
· ta cecha diagnostyc ...
Cynoglossum officinale (ostrzeń pospolity) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                
(p) rozłupki bez haczykowatych kolców(↑nie)
                
                  
Nonea pulla
Nonea pulla (zapłonka brunatna)
(p) osklepki wewnątrz gardzieli (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Korona zwykle ciemno brązowopurpurowa.
Nonea pulla (zapłonka brunatna) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
(p) osklepki u wylotu gardzieli(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
                  
                    
(p) osklepki drobne, nie zamykają gardzieli (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Korona 3-5 mm średnicy, zielonkawobiała lub żółtobiała.
· ta cecha diagno ...
Lithospermum officinale (nawrot lekarski)
wystepowanie
nawrocik lekarski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
                    
(p) osklepki duże, zamykają gardziel(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Rozłupki ciemne.
                    
                      
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
rurka korony w przekroju; osklepki z papillami, poniżej osklepek pręciki
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
(p) osklepki owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Korona 6-15 mm średnicy; rurka 5-7 mm długości; czerwonofioletowa do fioletowoniebieskiej. Słupek nie wystaje z korony.
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
wystepowanie
takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
                      
                      
Myosotis sylvatica (niezapominajka leśna)
(p) osklepki nagie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Korona 2-12 mm długości, zwykle niebieska; rurka zwykle krótka.
                      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
uprawiana i dziczejąca roślina ozdobna

Grupa użytkowa: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu

klucz · Asperugo procumbens · lepczyca rozesłana

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

klucz · Omphalodes scorpioides · ułudka leśna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony

klucz · Lappula squarrosa · lepnik zwyczajny

Lappula myosotis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
literatura · references
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.179 [71.6]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.141 [16.10]
· Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.113 [86.5]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.374+66k [15]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.548 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.394 [9]
· Sokolov S.Ja., 1962 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.6 p.34 [119.6]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.204+143+12 [80]
· Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.83 [150.3]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.492 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 25.02.2016 · powstała/was created 08.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Boraginaceae.htm"> Boraginaceae (ogórecznikowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>