takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.402); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Aster tripolium L.

aster solny
na stronie — występowanie · znaleziska
Aster tripolium (aster solny)
15.09.2012, Gdańsk; copyright © by Maria Zacharczuk XL
Aster tripolium (aster solny)
Aster tripolium
Aster tripolium
Aster tripolium
Aster tripolium
Aster tripolium (aster solny)
XL
Aster tripolium (aster solny)
Aster tripolium (aster solny)
Aster tripolium (aster solny)
Aster tripolium (aster solny)
XL

występowanie

Aster tripolium
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.402 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Aster tripolium
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20120915.1.mzch - Aster tripolium (aster solny); Gdańsk
9f · 20120915.1.mzch
leg. Maria Zacharczuk
/Gdańsk/
znalezisko 20080804.2.jkr; solnisko w Kołobrzegu
6f · 20080804.2.jkr
leg. Jerzy Kruk
/solnisko w Kołobrzegu/
znalezisko 20080801.1.and; Norwegia
1f · 20080801.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/
znalezisko 20080721.1.and; Norwegia
3f · 20080721.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.133 [71.7]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.125 [16.12]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.663 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.463 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.494 [9]
· Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.188 [86.7]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.519 [11]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.115 [150.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.661 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2017 · powstała/was created 09.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Aster_tripolium.htm"> Aster tripolium (aster solny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>